THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

V/v tuyên truyền sử dụng điện an toàn và an toàn hành lang lưới điện cao áp sâu rộng trong Nhân dân

Publish date 09/05/2022 | 02:51 PM  | View count: 16
Xem nội dung tại đây ĐIỆN LỰC CẦU GIẤY

Những điểm mới tại Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự

Publish date 09/05/2022 | 11:08 AM  | View count: 48
Ngày 31/12/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 144/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh,...

Hướng dẫn thực hiện chế độ sổ sách, kế toán đối với hộ, cá nhân kinh doanh

Publish date 06/05/2022 | 11:13 AM  | View count: 95
Thực hiện Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015; Thông tư số 88/2021/TT-BTC ngày 11/10/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế...

Công văn số 427/UBND-CAQ ngày 25/4/2022 của UBND quận Cầu Giấy về tăng cường công tác tuyên truyền PCCC&CNCH mùa nắng nóng

Publish date 04/05/2022 | 02:43 PM  | View count: 33
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Một số điểm mới của Nghị định 16/2022/NĐ-CP về xử lý vi phạm trật tự xây dựng

Publish date 25/04/2022 | 09:28 AM  | View count: 47
Ngày 28/01/2022, Chính phủ  ban hành Nghị định số 16/2022/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng (viết tắt là...

Công văn số 95-CV/BTGQU ngày 19/4/2022 của Ban Tuyên giáo Quận ủy về việc gửi tài liệu tuyên truyền bảo vệ môi trường

Publish date 19/04/2022 | 03:43 PM  | View count: 30
Xem nội dung tại đây BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY

Một số nội dung cơ bản về định danh điện tử

Publish date 18/04/2022 | 04:42 PM  | View count: 104
Từ ngày 1/7/2021, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (CSDLQG về DC) đã chính thức được đưa vào sử dụng. Đây là nền tảng quan trọng cho...

Bài tuyên truyền về PCCC&CNCH đối với nhà trọ, nhà cho thuê để ở

Publish date 15/04/2022 | 10:07 AM  | View count: 29
Xem nội dung tại đây CÔNG AN QUẬN