THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3
Publish date 12/03/2019 | 16:35  | View count: 523

Trong đời sống xã hội, hạnh phúc là đích đến của mỗi người và con người dù ở giai đoạn lịch sử nào cũng luôn đi tìm hạnh phúc, đều ước muốn mình được hạnh phúc. Ngày Quốc tế Hạnh phúc được lấy từ ý tưởng của Bhutan, một vương quốc bé nhỏ nằm sâu trong lục địa miền đông Himalayas, vốn được đánh giá là nước có chỉ số hạnh phúc cao dựa trên các yếu tố như: sức khỏe, tinh thần, giáo dục, môi trường, chất lượng quản lý và mức sống của người dân. Bhutan là quốc gia đã ghi nhận uy thế của hạnh phúc quốc gia hơn là thu nhập quốc gia từ những năm đầu tiên của thập kỷ 70 thế kỷ 20 và nổi tiếng với việc thực thi mục tiêu tổng hạnh phúc quốc gia thay vì tổng sản phẩm quốc nội. Đại diện quốc gia Bhutan cho rằng nhu cầu về Ngày Hạnh phúc này là đối với tất cả quốc gia và con người trên toàn thế giới để có những bước vượt lên trên sự khác biệt giữa các nước và con người trên toàn thế giới và liên kết, đoàn kết toàn nhân loại.

Ngày Quốc tế Hạnh phúc được Liên Hợp quốc phát động và tổ chức lần đầu tiên vào ngày 20/3/2013 với thông điệp được phát đi trên toàn thế giới: “Hãy hành động vì hạnh phúc”. Ngày 26/12/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2589/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 hằng năm”, theo đó từ năm 2014, Việt Nam bắt đầu tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc (ngày 20/3 hàng năm) do Liên Hợp quốc phát động, thông qua đó nâng cao nhận thức của các cấp, ngành, tổ chức, cá nhân, gia đình, toàn xã hội về Ngày Quốc tế Hạnh phúc, từ đó có hành động cụ thể, thiết thực xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc của người Việt Nam; tăng cường sự tham gia, phối hợp giữa các cấp, ngành, các tầng lớp nhân dân và sự hợp tác, giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đối với các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc.

Đây là năm thứ sáu Việt Nam tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3) với chủ đề “Yêu thương và chia sẻ”. Việc tổ chức Ngày Quốc tế Hạnh phúc góp phần thể hiện những nỗ lực, cam kết của Việt Nam trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng xã hội công bằng, phát triển bền vững nhằm đem lại cuộc sống hạnh phúc cho người dân.

Các khẩu hiệu tuyên truyền:

- “Hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3”

- “Hãy hành động vì gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh”

- “Xây dựng môi trường sống, học tập và làm việc hạnh phúc”

- “Bảo vệ trẻ em bằng gia đình hạnh phúc, bình yên”

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN