THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Hãy chung tay ủng hộ quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” của Quận Cầu Giấy năm 2022
Publish date 02/03/2022 | 10:25  | View count: 145

Biển, đảo Việt Nam là một phần lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc mà biết bao thế hệ cha ông ta đã đổ xương máu để xây dựng, gìn giữ, phát triển và bảo vệ chủ quyền đất nước cho hiện tại và tương lai. Tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo là quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi người dân Việt Nam.

Trong những năm qua, với tinh thần “Vì Trường Sa thân yêu”, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân quận Cầu Giấy cùng với Thành phố Hà Nội luôn có những hoạt động thiết thực, ý nghĩa để cổ vũ, động viên, cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trên các vùng biển, đảo góp phần xây dựng và bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận phát động ủng hộ Quỹ “Vì Biển, đảo Việt Nam” hàng năm tới hệ thống MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên của MTTQ quận; tổng số tiền ủng hộ quỹ “Vì Biển, đảo Việt Nam” hàng năm đạt trên 2,3 tỷ đồng. Quận Cầu Giấy luôn là đơn vị dẫn đầu được Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội tặng Bằng khen.

Nhằm phát huy sức mạnh, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; tiếp tục thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp Nhân dân quận Cầu Giấy với biển, đảo Việt Nam và có thêm nguồn lực để hỗ trợ xây dựng các công trình ý nghĩa, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của quân và dân trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy phát động và kêu gọi các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, các tầng lớp Nhân dân quận khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, tích cực hưởng ứng ủng hộ quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” của quận Cầu Giấy năm 2022.

* Mức tham gia ủng hộ:

- Mỗi cán bộ, công nhân viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp của Quận ủng hộ ít nhất 01 ngày lương.

- Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và Nhân dân ủng hộ tùy theo khả năng, điều kiện của mình.

* Mọi sự ủng hộ xin gửi về:

Tài khoản: Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận Cầu Giấy.  Số tài khoản: 3713.0.1024469 tại Kho bạc nhà nước quận Cầu Giấy. Nội dung: “Tên đơn vị” ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt nam” năm 2022.

Hoặc ủng hộ tiền mặt tại Ủy ban MTTQ quận Cầu Giấy. Địa chỉ: Tầng 2, trụ sở MTTQ và các tổ chức Chính trị - xã hội quận. (Số 18/39/68 đường Cầu Giấy , phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội). Điện thoại: 0243.834.8770

ỦY BAN MTTQ VN QUẬN