THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP về công tác tín dụng chính sách trên địa bàn quận Cầu Giấy
Publish date 19/09/2022 | 16:04  | View count: 45

Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về Chính sách tài khóa, hỗ trợ chương trình. Theo đó, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) được giao nhiệm vụ thực thi có hiệu quả một số chương trình, trong đó có chương trình cho vay đối với các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập phải ngừng hoạt động ít nhất 01 tháng theo yêu cầu phòng, chống dịch.

Đây là chương trình cho vay mới được triển khai trên địa bàn quận Cầu Giấy nói riêng và địa bàn Thành phố Hà Nội nói chung. Các quy định về cho vay theo chỉ đạo của Chính phủ, hướng dẫn của các Bộ, ngành liên quan đã được NHCSXH cụ thể hóa bằng văn bản hướng dẫn nghiệp vụ để tổ chức triển khai thực hiện với một số quy định cụ thể như sau:

1. Đối tượng được vay vốn

Các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập gồm: Nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập thuộc loại hình dân lập, tư thục (cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục); nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non thuộc loại hình dân lập, tư thục (trường mầm non dân lập, tư thục); trường tiểu học tư thục theo quy định của pháp luật.

2. Điều kiện vay vốn

Đối tượng vay vốn phải đáp ứng các điều kiện vay vốn sau:

- Được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.

- Phải dừng hoạt động theo yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19 ít nhất 01 tháng tính đến thời điểm vay vốn.

- Có phương án vay vốn để phục hồi, duy trì hoạt động và được NHCSXH thẩm định.

- Tại thời điểm đề nghị vay vốn, khách hàng không có nợ xấu tại các Tổ chức Tín dụng và chi nhánh Ngân hàng nước ngoài phát sinh trước thời điểm ngày 23/01/2020.

3 . Mục đích sử dụng vốn vay

Vốn vay dùng để sửa chữa cơ sở vật chất; mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế phòng chống dịch COVID-19; mua sắm thiết bị nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục để phục hồi, duy trì hoạt động.          

4 . Phương thức cho vay         , thời hạn và lãi suất cho vay

- NHCSXH nơi cho vay thực hiện cho vay trực tiếp đến khách hàng.

- Thời hạn cho vay tối đa 36 tháng.

- Lãi suất cho vay 3,3%/năm. Lãi suất nợ quá hạn bằng lãi suất cho vay hộ nghèo tại thời điểm vay vốn.

 5. Mức cho vay

- Đối với cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục: cho vay tối đa 80 triệu đồng/cơ sở.

- Đối với trường mầm non dân lập, tư thục, tiểu học tư thục: cho vay tối đa 200 triệu đồng/trường.

- Mức cho vay cụ thể đối với mỗi trường hợp do NHCSXH xác định dựa trên phương án vay vốn.

- Khách hàng vay vốn đến 100 triệu đồng không phải thực hiện bảo đảm tiền vay. Mức vay trên 100 triệu đồng, khách hàng phải thực hiện bảo đảm tiền vay theo quy định của NHCSXH.

6. Thời gian giải ngân nguồn vốn cho vay

Thời gian giải ngân nguồn vốn cho vay không vượt quá thời điểm ngày 31.12.2023 hoặc thời điểm hết nguồn vốn cho vay, tùy theo điều kiện nào đến trước.

7. Hồ sơ vay vốn khách hàng phải lập và cung cấp

a) Phương án vay vốn theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Quyết định số 11/2022/QĐ-TTg;

b) Bản sao các giấy tờ phù hợp với loại hình hoạt động:

- Quyết định cho phép thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp:

+ Cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục do chủ tịch UBND cấp xã ra Quyết định cho phép thành lập

+ Trường mầm non dân lập, tư thục; trường tiểu học tư thục do Chủ tịch UBND cấp huyện ra Quyết định cho phép thành lập.

- Quyết định cho phép hoạt động giáo dục: đối với trường mầm non dân lập, tư thục, trường tiểu học tư thục do Trưởng phòng giáo dục và Đào tạo ra Quyết định cho phép hoạt động giáo dục.

- Giấy tờ, tài liệu chứng minh tư cách đại diện hợp pháp của khách hàng:

+ Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu còn hiệu lực của khách hàng hoặc người đại diện hợp pháp của khách hàng.

+ Văn bản bổ nhiệm/công nhận/cử người đứng đầu theo quy định của Điều lệ/Quy chế hoạt động của tổ chức hoặc Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có) theo quy định.

+ Điều lệ/Quy chế tổ chức hoạt động của khách hàng vay vốn và đối tượng vay vốn (nếu có).

+ Bản gốc/Bản chính văn bản về việc thực hiện vay vốn tại NHCSXH của Hội đồng trường/ Hội đồng quản trị /Nhà đầu tư hoặc đại diện có thẩm quyền thực hiện quyền của Hội đồng trường/ Hội đồng quản trị/Nhà đầu tư/ Các thành viên góp vốn theo quy định của Pháp luật và/hoặc Điều lệ/Quy chế tổ chức hoạt động của khách hàng vay vốn và đối tượng vay vốn có quy định.

+ Đối với trường hợp khách hàng là doanh nghiệp đầu tư thành lập cơ sở giáo dục thuộc đối tượng được vay vốn thì ngoài các hồ sơ, giấy tờ trên cần cung cấp cho NHCSXH nơi cho vay Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

c) Bản gốc/Bản chính/Bản sao có chứng thực Giấy ủy quyền (nếu có).

d) Hồ sơ về việc thực hiện bảo đảm tiền vay (nếu có) thực hiện theo quy định hiện hành của NHCSXH.

Mọi thông tin về quy trình, thủ tục cho vay đối với các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập được NHCSXH thành phố Hà Nội niêm yết công khai tại trụ sở và tại Bảng thông tin tín dụng chính sách treo trong khuôn viên UBND các phường trên địa bàn để tiện cho nhân dân trong việc nghiên cứu, tiếp cận thông tin.

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI