THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Đảng bộ quận Cầu Giấy triển khai Kế hoạch 49-KH/QU để tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội giai đoạn 2021-2025 và đến năm 2030

Publish date 08/12/2021 | 03:06 PM  | View count: 137
Thực hiện Chương trình hành động số 22-CTr/TU ngày 24/8/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018...

Quận Cầu Giấy triển khai Kế hoạch 48-KH/QU thực hiện Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội

Publish date 08/12/2021 | 02:56 PM  | View count: 172
Thực hiện Kế hoạch số 48-KH/TU ngày 29/10/2021 của Thành ủy Hà Nội về việc “ thực hiện Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí...

Đảng bộ quận Cầu Giấy triển khai Kế hoạch 47-KH/QU thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23/6/2011 của Ban Bí thư “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030”

Publish date 07/12/2021 | 02:56 PM  | View count: 124
Thực hiện Kế hoạch số 51-KH/TU ngày 10/11/2021 của Thành uỷ Hà Nội về việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23/6/2021...

Nội dung tuyên truyền tháng 12

Publish date 02/12/2021 | 03:27 PM  | View count: 147
Những tháng cuối năm 2021, áp lực giao thông trên địa bàn Thủ đô rất lớn, các hoạt động vận tải tăng cao do nhu cầu vận chuyển...

Thủ tục: Công nhận lại “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”

Publish date 01/12/2021 | 11:15 AM  | View count: 62
* Trình tự thực hiện: 1. Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" phường: - Đăng...

Thủ tục: Công nhận lần đầu “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”

Publish date 01/12/2021 | 11:10 AM  | View count: 50
* Trình tự thực hiện: 1. Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" phường: - Đăng...

Thủ tục: Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”

Publish date 01/12/2021 | 11:05 AM  | View count: 46
* Trình tự thực hiện: - Chủ tịch Công đoàn cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn...

Thủ tục: Thông báo tổ chức lễ hội

Publish date 01/12/2021 | 11:00 AM  | View count: 55
* Trình tự thực hiện: - Đơn vị tổ chức lễ hội truyền thống, lễ hội văn hóa, lễ hội ngành nghề cấp quận được tổ chức hàng năm gửi văn bản thông...

Thủ tục: Đăng ký tổ chức lễ hội

Publish date 01/12/2021 | 10:55 AM  | View count: 52
* Trình tự thực hiện: - Đơn vị tổ chức lễ hội sau phải gửi hồ sơ đăng ký đến Ủy ban nhân dân quận (trực tiếp, qua bưu điện hoặc nộp trực tuyến) trước...