THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Những trường hợp bị xóa đăng ký thường trú từ 01/7/2021

Publish date 05/07/2021 | 09:50 PM  | View count: 175
Luật Cư trú năm 2020 ( có hiệu lực từ ngày 01/7/2021 ) gồm 07 Chương, 38 Điều, quy định về việc thực hiện quyền tự do cư trú của công dân...

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 – Những nội dung cần lưu ý

Publish date 04/07/2021 | 03:12 PM  | View count: 85
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 diễn ra trong hai ngày 7 và 8/7/2021 trên cả nước với hơn 1 triệu thí sinh, riêng Thành phố Hà Nội...

Nghị quyết của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dung lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Publish date 02/07/2021 | 12:48 PM  | View count: 86
Xem nội dung tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Triển khai Tổng điều tra kinh tế năm 2021 giai đoạn 2

Publish date 30/06/2021 | 03:10 PM  | View count: 102
Thực hiện Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021, cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 thu thập...

Kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2021 của quận Cầu Giấy

Publish date 29/06/2021 | 09:19 PM  | View count: 132
Xem nội dung chi tiết tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước của quận Cầu Giấy giai đoạn 2021-2025

Publish date 29/06/2021 | 09:17 PM  | View count: 179
Xem nội dung chi tiết tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Tuyên truyền hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VI - năm 2021

Publish date 23/06/2021 | 02:23 PM  | View count: 183
Xem nội dung tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước

Publish date 22/06/2021 | 05:53 PM  | View count: 144
Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017 gồm  9 chương, 78 Điều. Luật quy định trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đối với cá nhân, tổ...

Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước

Publish date 18/06/2021 | 06:00 PM  | View count: 123
Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017 gồm  9 chương, 78 Điều. Luật quy định trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đối với cá...