THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Hướng dẫn thực hiện đăng ký, kê khai, nộp thuế đối với cá nhân cho thuê tài sản theo quy định tại Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01/6/2021 của Bộ Tài chính

Publish date 18/06/2021 | 04:04 PM  | View count: 255
Ngày 13/6/2019, Quốc hội đã ban hành Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14; ngày 3/12/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư...

Hướng dẫn đề phòng tai nạn về điện trong mùa mưa bão, úng ngập

Publish date 09/06/2021 | 04:00 PM  | View count: 103
Để phòng ngừa sự cố lưới điện và tai nạn về điện cho Nhân dân trong mùa mưa bão, ngập úng, đề nghị mọi người dân và...

Hướng dẫn sử dụng điện an toàn trong Nhân dân

Publish date 09/06/2021 | 03:58 PM  | View count: 161
Đ ể đề phòng tai nạn điện đáng tiếc xảy ra, mọi người dân trên địa bàn quận cần lưu ý một số nội dung sau:  1. Dùng dây...

Bài tuyên truyền Nghị định số 32/2021/NĐ-CP của Chính Phủ về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội

Publish date 25/05/2021 | 05:39 PM  | View count: 222
Ngày 29/3/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 32/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc...

Hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính

Publish date 25/05/2021 | 04:05 AM  | View count: 448
I. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ - Lý lịch tư pháp là lý lịch về án tích của người bị kết án bằng bản án, quyết định hình...

Kế hoạch đẩy mạnh công tác tuyên truyền sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Publish date 21/05/2021 | 03:38 PM  | View count: 451
Xem nội dung chi tiết tại đây . BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY

Một số nội dung cần biết về ngày bầu cử 23/5/2021

Publish date 18/05/2021 | 06:37 PM  | View count: 485
Trong ngày bầu cử 23/5/2021, theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, việc bỏ phiếu sẽ được bắt đầu từ 07 giờ và thực hiện liên...

Một số nội dung cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Publish date 18/05/2021 | 04:05 PM  | View count: 206
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 có hiệu lực từ ngày 01/7/2016. Trong quá trình triển khai thực hiện công...

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông (Tháng 5/2021)

Publish date 14/05/2021 | 05:03 AM  | View count: 146
Trong tháng 5 sẽ diễn ra sự kiến chính trị quan trọng của đất nước, đó là cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND ...