THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Các bước tổ chức hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận Cầu Giấy nhiệm kỳ 2021 - 2026

Publish date 27/02/2021 | 03:11 PM  | View count: 275
Tổ chức hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân là một giai đoạn hết sức quan trọng trong quá trình tổ...

Trang trọng Lễ giao, nhận quân quận Cầu Giấy năm 2021

Publish date 27/02/2021 | 11:30 AM  | View count: 489
Ngày 27/02/2021, tại sân vận động Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy long trọng tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2021.

Ý nghĩa của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Publish date 26/02/2021 | 04:01 PM  | View count: 609
T rong bộ máy nhà nước ta, Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa...

Tiêu chuẩn đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Thành phố Hà Nội

Publish date 26/02/2021 | 03:08 PM  | View count: 268
Ngày 18/2/2021, Ủy ban Bầu cử quận Cầu Giấy đã ban hành Quyết định số 06/QĐ-UBBC về việc ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử...