THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Publish date 19/02/2021 | 06:07 PM  | View count: 230
Ngày 11/01/2021, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 01/2021/TT-BNV hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội ...

Tài liệu tuyên truyền các Đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam

Publish date 29/01/2021 | 04:19 PM  | View count: 490
Xem nội dung tại đây BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY

Bài tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông (tháng 01 - 2021)

Publish date 14/01/2021 | 05:33 PM  | View count: 753
Vào những ngày giáp Tết, áp lực giao thông trên địa bàn quận Cầu Giấy rất lớn, lưu lượng người và phương tiện tham gia giao...

Nghị định số 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo

Publish date 11/01/2021 | 09:13 AM  | View count: 540
Ngày 27/11/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 137/2020/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo, có hiệu lực thi hành từ ngày...

Cầu Giấy triển khai thực hiện Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Publish date 08/01/2021 | 03:15 PM  | View count: 475
Thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư, Quyết định số 1521/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 02-KH/TU của Thành ủy, Kế...