THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Tổng hợp các mức xử phạt vi phạm về nghĩa vụ quân sự

Publish date 22/02/2022 | 05:53 PM  | View count: 105
1. Xử phạt vi phạm hành chính về nghĩa vụ quân sự Nghị định 120/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt...

Từ ngày 18/02/2022, người dân có thể sử dụng bản điện tử giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn… để thực hiện các thủ tục hành chính thay cho bản giấy

Publish date 16/02/2022 | 06:55 PM  | View count: 123
Ngày 04/01/2022, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư  01/2022/TT-BTP  quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị...

Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của UBND cấp huyện và cấp xã thuộc thành phố Hà Nội

Publish date 14/02/2022 | 03:52 PM  | View count: 163
Ngày 27/01/2022, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 417/QĐ-UBND về việc phê duyệt các quy trình nội bộ giải...

Nghị định số 69/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư

Publish date 11/02/2022 | 10:52 AM  | View count: 199
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Publish date 10/02/2022 | 11:20 AM  | View count: 151
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch tổng kiểm tra rà soát, kiểm định, đánh giá chất lượng toàn bộ các chung cư cũ trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Publish date 10/02/2022 | 11:17 AM  | View count: 68
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Chi cục Thuế quận triển khai Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ nhằm hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Publish date 09/02/2022 | 10:36 AM  | View count: 173
Ngày 28/01/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 15/2022/NĐ-CP quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị ...