THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Publish date 12/10/2020 | 10:10 AM  | View count: 96
Thủ tục 10: Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công...

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Publish date 12/10/2020 | 10:06 AM  | View count: 108
Thủ tục 9: Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng ...

Các bước tiến hành điều tra xã hội học để xác định chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS)

Publish date 09/10/2020 | 10:37 AM  | View count: 167
1. Chọn dịch vụ khảo sát - Đối với phạm vi toàn quốc: Bộ Nội vụ chọn 6 dịch vụ hành chính công để điều tra xã hội học xác...

Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản

Publish date 09/10/2020 | 10:02 AM  | View count: 149
Thủ tục 8: Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản ...

Thủ tục công nhận lại “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”

Publish date 09/10/2020 | 09:59 AM  | View count: 110
Thủ tục 7: Công nhận lại “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị” Trình tự thực hiện  1....

08 chỉ số nội dung của Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam

Publish date 07/10/2020 | 10:11 AM  | View count: 180
Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (viết tắt theo tên tiếng Anh là PAPI) là công cụ phản...

Thủ tục công nhận lần đầu “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”

Publish date 07/10/2020 | 09:57 AM  | View count: 145
Thủ tục 6: Công nhận lần đầu “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị” Trình tự thực hiện ...

Thủ tục xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa

Publish date 07/10/2020 | 09:51 AM  | View count: 155
Thủ tục 5: Xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa Trình tự thực hiện  1. Ủy ban ...

Khái quát chung về PAPI

Publish date 06/10/2020 | 10:21 AM  | View count: 153
1. PAPI là gì? PAPI là tên gọi viết tắt theo tiếng Anh của Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở...