THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại

Publish date 12/11/2020 | 02:29 PM  | View count: 233
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Bài tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông (Tháng 11/2020)

Publish date 11/11/2020 | 04:50 PM  | View count: 227
Trong những tháng cuối năm 2020, áp lực giao thông trên địa bàn Thành phố nói chung và địa bàn quận Cầu Giấy nói...

Triển khai nộp thuế qua phương thức điện tử đối với các hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh

Publish date 09/11/2020 | 02:16 PM  | View count: 221
Thực hiện kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 23/02/2018 của UBND Thành phố Hà Nội về triển khai thực hiện Đề án phát triển thanh toán không...

MTTQ quận Cầu Giấy phát huy sức mạnh đại đoàn kết, niềm tin và hiệu quả

Publish date 06/11/2020 | 01:49 PM  | View count: 499
Trải qua 90 năm ra đời và phát triển, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Đảng ta và Bác Hồ sáng lập ngày 18/11/1930, từ Hội Phản đế đồng minh,...

Giải thưởng “Báo chí tuyên truyền về An toàn giao thông năm 2020”

Publish date 03/11/2020 | 02:29 PM  | View count: 224
Nhằm nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về an toàn giao thông trên báo in, báo điện tử, qua...

Quy định thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Publish date 02/11/2020 | 11:25 AM  | View count: 277
Ngày 04/9/2020, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND quy định thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong...

Ngân hàng Chính sách xã hội quận Cầu Giấy tiếp tục triển khai cho người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc cho người lao động

Publish date 30/10/2020 | 04:18 PM  | View count: 510
Thực hiện Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg ngày 19/10/2020 về sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy...

Thông báo Lễ khai mạc “Tháng khuyến mại” và sự kiện “Ngày không dùng tiền mặt”

Publish date 22/10/2020 | 02:31 PM  | View count: 500
Thực hiện Kế hoạch số 195/KH-UBND của UBND thành phố Hà Nội về tổ chức sự kiện ngày không dùng tiền mặt, UBND quận Cầu Giấy thông báo...