THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke

Publish date 02/10/2020 | 09:22 AM  | View count: 172
Thủ tục 1: Cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke Trình tự thực hiện - Doanh nghiệp, hộ ...

Chính phủ ban hành nghị định quy định về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập

Publish date 25/09/2020 | 03:18 PM  | View count: 283
Ngày 10/9/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 106/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp...

Quận Cầu Giấy qua hai năm triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin

Publish date 21/09/2020 | 10:37 AM  | View count: 321
Quyền tiếp cận thông tin là một trong những quyền cơ bản, quan trọng của công dân, được ghi nhận trong nhiều văn kiện quốc tế mà Việt Nam là...

Bài tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông (Tháng 9/2020)

Publish date 18/09/2020 | 03:09 PM  | View count: 449
Tình hình trât tự, an toàn giao thông trên địa bàn quận Cầu Giấy trong thời gian qua có những chuyển biến tích cực,...

Bộ Tư pháp ban hành Bộ tài liệu Bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở dành cho Hòa giải viên

Publish date 17/09/2020 | 05:32 PM  | View count: 388
Thực hiện Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải ...