THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Tăng cường công tác PCCC đối với nhà dân, cơ sở, hộ kinh doanh nhà hàng, quán ăn và khách sạn có sử dụng gas

Publish date 25/05/2020 | 04:32 PM  | View count: 430
Trong những ngày hè, nhiệt độ miền Bắc nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng luôn duy trì ở mức cao, có nơi...

Bài tuyên truyền Luật phòng, chống bạo lực gia đình

Publish date 25/05/2020 | 02:36 PM  | View count: 1752
Những năm gần đây, cùng với sự phát triển của xã hội và công tác tuyên truyền thực hiện Luật Bình đẳng giới, Luật...

Hà Nội tiếp tục duy trì vị trí thứ hai về Chỉ số cải cách hành chính

Publish date 22/05/2020 | 09:43 AM  | View count: 159
Ngày 19-5, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách hành...

Thông báo tuyển thực tập sinh hộ lý đi thực tập tại Nhật Bản khóa I năm 2020

Publish date 22/05/2020 | 09:41 AM  | View count: 281
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Luật Thư viện góp phần tạo hành lang pháp lý phát triển sự nghiệp thư viện và văn hóa đọc, bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của Nhân dân

Publish date 21/05/2020 | 11:43 AM  | View count: 374
Ngày 21/11/2019, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Thư viện gồm 6 c hương, 52 Đ iều với các quy định chung ...

Một số nội dung mới, cơ bản của Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày 03/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ

Publish date 15/05/2020 | 03:59 PM  | View count: 492
Sau hơn 5 năm thực hiện, Nghị định số 23/2015/NĐ-CP đã đi vào cuộc sống, phát huy được vai trò của mình và đạt được nhiều kết quả rất...

Vận hành Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 đối với 02 thủ tục hành chính (TTHC) mới thuộc thẩm quyền cấp Quận/Huyện trong lĩnh vực văn hóa cơ sở

Publish date 12/05/2020 | 11:10 AM  | View count: 143
Ngày 29/11/2019, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 6877/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành...

Nét đẹp trong chuẩn mực đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức Ngành Tư pháp theo gương “Phụng công, thủ pháp, chí công vô tư”

Publish date 11/05/2020 | 03:37 PM  | View count: 661
Ngay từ những năm đầu của Chính quyền nhân dân, dân chủ cộng hòa, trong điều kiện khi cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp...

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Publish date 11/05/2020 | 03:23 PM  | View count: 357
Xem nội dung tại đây BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY