THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Thông báo kế hoạch tổ chức cuộc thi thiết kế biểu trưng Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội và Giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ II - năm 2019

Publish date 12/08/2019 | 10:37 AM  | View count: 742
Căn cứ Kế hoạch số 152-KH/TU và Kế hoạch số 153-KH/TU, ngày 05/7/2019 của Thành ủy Hà Nội về việc tổ chức Giải Báo chí về xây dựng...

Thông cáo báo chí về Hội nghị giao ban UBND thành phố tháng 7/2019

Publish date 09/08/2019 | 10:51 AM  | View count: 337
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Định hướng công tác tuyên truyền tháng 8 năm 2019

Publish date 05/08/2019 | 09:35 AM  | View count: 1250
1. Tuyên truyền kết quả việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội an ninh quốc phòng của Quận; tăng cường công...

Công văn số XTND_09h00/ĐKVĐBBB ngày 02/8/2019 của Đài khí tượng thủy văn khu vực đồng bằng Bắc Bộ về tin bão khẩn cấp (Cơn bão số 3)

Publish date 02/08/2019 | 12:09 PM  | View count: 677
Xem nội dung tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Hướng dẫn triển khai cuộc thi "Tìm hiểu Dịch vụ công trực tuyến"

Publish date 29/07/2019 | 11:40 AM  | View count: 970
Xem nội dung tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về quyền dân sự chính trị

Publish date 26/07/2019 | 11:44 AM  | View count: 550
Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định: Chế độ ta là chế độ do nhân dân làm chủ; Nhà nước ta là nhà nước pháp quyền XHCN. ...

Nêu cao đạo lý "Uống nước nhớ nguồn"

Publish date 25/07/2019 | 08:22 AM  | View count: 500
Trong suốt hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, cả dân tộc Việt Nam đã đoàn kết một lòng, quyết tâm bảo vệ độc lập tự do,...

Tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX nhiệm kỳ 2019 - 2024

Publish date 22/07/2019 | 11:41 AM  | View count: 659
I. TƯ TƯỞNG CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VÀ QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC VÀ MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM ...

Hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền về văn hóa ứng xử và văn hóa công vụ

Publish date 20/07/2019 | 11:55 AM  | View count: 638
Công văn số 1067/BTTTT-TTCS ngày 27/5/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền về...