BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP

MTTQ Cầu Giấy tổ chức hội nghị hướng dẫn các tổ chức, cơ quan, đơn vị được phân bổ người ứng cử đại biểu HĐND Quận khoá VI, nhiệm kỳ 2021-2026
Publish date 01/03/2021 | 17:00  | View count: 285

Chiều ngày 01/3/2021, tại trụ sở MTTQ và các đoàn thể CT-XH quận, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận tổ chức hội nghị hướng dẫn các tổ chức, cơ quan đơn vị được phân bổ người ứng cử đại biểu HĐND quận khoá VI, nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND quận.

Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Văn Chiến - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận, Chủ tịch Ủy ban bầu cử Quận; đồng chí Lương Mậu Hùng - QUV - PCT Thường trực HĐND - Phó chủ tịch HĐBC quận; đồng chí Nguyễn Thị Thanh - UVTV - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam - PCT UBBC quận; đồng chí Trịnh Thị Dung - QUV - PCT UBND quận; cùng dự có các đồng chí trong Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, các đồng chí lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức được phân bổ người tham gia ứng cử đại biểu HĐND quận khoá VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 

Đ/c Nguyễn Văn Chiến - PBT Thường trực Quận ủy - Chủ tịch HĐND - Chủ tịch Ủy ban bầu cử Quận phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 

Tại hội nghị, đồng chí Mai Quý Dân - PCT Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã thông báo cụ thể về cơ cấu, thành phần người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND quận, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng thời hướng dẫn nội dung bước 2 trong quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí cũng đề nghị các cơ quan, đơn  vị tiến hành giới thiệu người tham gia ứng cử đảm bảo số lượng, cơ cấu, thành phần theo văn bản thông báo của Ủy ban MTTQ Việt Nam quận. Theo đó, đồng chí nhấn mạnh: các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND phải thực hiện bước hai hoàn thành chậm nhất là đến ngày 11/3/2021. Đồng thời cũng chỉ rõ các nguyên tắc chung, các bước thực hiện việc giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND; nêu rõ nội dung, trình tự các hội nghị để giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND quận. Cũng tại hội nghị, đồng chí Trưởng phòng Nội vụ quận đã hướng dẫn một số nội dung cơ bản về hồ sơ người ứng cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, đồng chí nhấn mạnh chậm nhất là 17h00 ngày 14/3/2021, người ứng cử phải hoàn thành việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND quận tại Ủy ban bầu cử quận.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Chiến - Phó Bí thư thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận, Chủ tịch Ủy ban bầu cử đã khẳng định trong thời gian qua quận Cầu Giấy đã triển khai rất nghiêm túc và đúng tiến độ công tác chuẩn bị cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn. Đồng chí nhấn mạnh: đến nay, MTTQ quận đã tổ chức xong hội nghị hiệp thương lần thứ nhất và tiến hành thông báo cũng như hướng dẫn các tổ chức, cơ quan đơn vị được phân bổ người ứng cử đại biểu HĐND quận và triển khai thực hiện bước 2 trong quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Để giới thiệu được 70 người tham gia ứng cử đại biểu HĐND quận khóa VI đảm bảo đúng số lượng, cơ cấu, thành phần như thông báo của Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, đồng chí đề nghị sau hội nghị này, trên cơ sở thông báo của Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận, các cơ quan, đơn vị nghiên cứu kỹ và sớm triển khai việc giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND quận nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo thời gian theo quy định, để thực hiện các bước tiếp theo. Đồng chí đề nghị, các cơ quan, đơn vị cần quán triệt rất nghiêm túc các văn bản hướng dẫn, kế hoạch của cấp trên để đảm bảo thực hiện quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND quận đúng quy định, trình tự. Tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân và cử tri trên địa bàn thấy được rõ ý nghĩa quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn quận. Đây là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng để hoàn thiện, xây dựng và ổn định hệ thống chính quyền các cấp, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra và đặc biệt là thực hiện tốt “nhiệm vụ kép” trong năm 2021. Đồng chí cũng tin rằng với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu sẽ lan tỏa tinh thần này để quận Cầu Giấy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn quận.