BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP

Quận Cầu Giấy tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn quận
Publish date 25/05/2021 | 14:06  | View count: 223

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hộikhóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn quận Cầu Giấy đã diễn ra thành công tốt đẹp, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thật sự là Ngày Hội lớn của toàn dân. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thu hút sự tham gia của đông đảo quần chúng nhân dân từ giai đoạn chuẩn bị cho đến ngày diễn ra cuộc bầu cử. 

Việc triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp trên địa bàn Quận được Ban thường vụ Quận ủy, Ban chỉ đạo, Ủy ban bầu cử quận Cầu Giấy triển khai thực hiện nghiêm túc, bài bản, dân chủ, đảm bảo đúng quy trình, kế hoạch, đúng tiến độ và đúng quy định của pháp luật. Công tác hiệp thương giới thiệu người ứng cử đượcBan Thường trực Uỷ ban MTTQ quận thực hiện theo quy trình, tổ chức các bước theo quy trình hiệp thương đảm bảo về cơ cấu, thành phần, số lượng những người ứng cử đại biểu HĐND quận Cầu Giấy nhiệm kỳ 2021-2026. Việc thẩm tra, xác minh, tra cứu, kết luận tiêu chuẩn chính trị của các ứng cử viên đại biểu HĐND Quận được thực hiện theo đúng quy định.Kết quả đã lựa chọn, lập danh sách 59 người đủ điều kiện ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận nhiệm kỳ 2021-2026.

Xác định công tác tuyên truyền là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần tạo nên thành công của cuộc bầu cử, Thường trực, Ban Thường vụ quận ủy, Ủy ban bầu cử Quận đã chỉ đạo Tiểu ban công tác thông tin tuyên truyền bầu cử xây dựng và triển khai Kế hoạch số 03-KH/TBCĐTT-TT về việc thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong toàn bộ hệ thống chính trị trên địa bàn quận Cầu Giấy. Tập trung thực hiện công tác thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú như qua Bản tin thông tin nội bộ quận, Cổng thông tin điện tử quận, hệ thống loa truyền thanh, loa di động, qua các hội nghị, hội thi, tọa đàm, qua cáctrang thông tin điện tử trên mạng xã hội của các tổ chức, cơ quan, đơn vị, qua tuyên truyền trực quan, tờ gấp áp phích, pano  ......

Cử tri xếp hàng tham gia bỏ phiếu đảm bảo khoảng cách an toàn phòng chống dịch

Công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cho cuộc bầu cử được Quận tập trung chỉ đạo, tăng cường công tác quản lý, nắm tình hình di biến động,chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận của quần chúng nhân dân và các giai tầng xã hội về các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp…. Trong suốt thời gian trước, trong và sau khi diễn ra cuộc bầu cử trên địa bàn được đảm bảo tuyệt đối an toàn, không có vụ việc phức tạp xảy ra. Trong suốt cả quá trình thực hiện công tác bầu cử, Ủy ban bầu cử Quận không nhận được đơn thư, khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc thực hiện công tác bầu cử trên địa bàn Quận, liên quan đến các ứng cử viên.

Về công tác phòng chống dịch COVID-19:Ban Thường vụ Quận ủy đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch, các phương án đảm bảo phòng chống dịch tại các khu vực bỏ phiếu, các biện pháp phòng dịch được đảm bảo an toàn, triển khai thực hiện nghiêm ngặt. Các cử tri đi bầu cử được phân luồng, kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế, sát khuẩn trước khi vào khu vực bỏ phiếu; các cử tri đều nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của cuộc bầu cử cũng như các biện pháp phòng chống dịch, đi bầu cử với tinh thần phấn khởi và trách nhiệm cao, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử với mục tiêu xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

Cử tri tham gia bỏ phiếu

Từ 7h sáng ngày 23/5/2021, 86 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn quận đều tổ chức khai mạc và tiến hành bầu cử, đảm bảo thời gian và nội dung theo hướng dẫn của Ủy ban bầu cử quận, đảm bảo công tác phòng chống dịch theo quy định.

Tính đến 19h ngày 23/5/2021đã có 156.021/156.694 cử tri Cầu Giấy đi bầu cử, đạt tỷ lệ 99,57%. Toàn quận có 50/86 khu vực bỏ phiếu đạt 100% tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu.

Để có được kết quả trên là do có sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các ban ngành Thành phố Hà Nội; sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn kịp thời của Ban Thường vụ Quận ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND quận, cấp ủy, chính quyền các cấp, sự hoạt động hiệu quả của Ban Chỉ đạo bầu cử, Ủy ban bầu cử quận, sự chủ động, tích cực của Ủy ban MTTQ, các tổ chức CT-XH, cấp ủy, chính quyền 8 phường, các phòng, ban, ngànhchức năng. Đặc biệt yếu tố quyết định cho thành công của cuộc bầu cử là đông đảo các tầng lớp nhân dân đã hưởng ứng nhiệt tình, tích cực, thể hiện rõ ý thức chính trị, trách nhiệm công dân, truyền thống đoàn kết của Quận để xây dựng Nhà nước, Chính quyền của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Đây là điều kiện quan trọng hàng đầu giúp cho việc triển khai và tổ chức cuộc bầu cử trên địa bàn quận Cầu Giấy đảm bảo đúng quy định và thành công tốt đẹp.

BAN TUYÊN GIÁO