TIN TỨC - SỰ KIỆN TIÊU BIỂU

Hội nghị chuyên đề “Các hội đoàn thể với việc xây dựng mô hình Công dân học tập trên địa bàn phường Quan Hoa”
Publish date 16/05/2022 | 16:44

Sáng ngày 16/5/2022, Trung tâm học tập cộng đồng phường Quan Hoa tổ chức hội nghị chuyên đề “Các hội đoàn thể với việc xây dựng mô hình Công dân học tập” trên địa bàn phường.

Tham dự hội nghị có đồng chí Đào Thị Bích Vân - Phó chủ tịch Hội Khuyến học quận; đồng chí Nguyễn Thị Linh Chi – QUV, Bí thư Đảng ủy phường cùng các đồng chí lãnh đạo UBND-UBMTQ, trưởng các đoàn thể chính trị xã hội, đoàn thể xã hội, chi hội trưởng các chi hội khuyến học, cựu chiến binh, chi hội LHPN phường.

Thời gian qua, phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của phường Quan Hoa đã phát triển cả bề rộng và chiều sâu với nhiều nội dung, hình thức hoạt động phong phú, hiệu quả. Các mô hình học tập như “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” không ngừng phát triển, làm nền tảng vững chắc cho việc xây dựng xã hội học tập. Thực hiện chỉ đạo của Hội Khuyến học Việt Nam, Hội Khuyến học quận Cầu Giấy, Hội Khuyến học phường Quan Hoa đã thực hiện xây dựng mô hình “Công dân học tập”. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, việc xây dựng mô hình ngày càng trở nên quan trọng, giúp mọi công dân nhận thức rõ trách nhiệm của bản thân trong việc chủ động học tập bằng nhiều hình thức thiết thực, phù hợp, góp phần thúc đẩy sự phát triển của các mô hình học tập trong đời sống. 

Hội nghị đã thu hút nhiều ý kiến tham luận của các đại biểu đến từ các ban, ngành, đoàn thể phường trong việc triển khai xây dựng mô hình “Công dân học tập”, từ việc làm rõ khái niệm: Thế nào là công dân học tập? Mối quan hệ giữa công dân học tập và xã hội học tập và giải pháp để xây dựng, thực hiện mô hình “Công dân học tập”? Đã có nhiều giải pháp được đưa ra bàn thảo như: Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cán bộ, đảng viên, Nhân dân về yêu cầu sự học trong xã hội hiện nay; Xây dựng bộ tiêu chí khung đánh giá về sự học của mỗi công dân; Việc xây dựng các tổ chức Hội Khuyến học; Việc duy trì các mô hình gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập; Tổ chức các phong trào thi đua về sự học, trong đó có việc tổng kết, đánh giá, nhân rộng hiệu quả mô hình. Qua đó, từng bước xây dựng lộ trình, tính khả thi và tổng kết thực tiễn khoa học, góp phần từng bước thúc đẩy phong trào học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập của phường giai đoạn tiếp theo.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Linh Chi – QUV,  Bí thư Đảng ủy phường ghi nhận các mô hình học tập đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng thời gian qua. Đồng chí cũng đề nghị các đồng chí bí thư chi bộ, cán bộ tổ dân phố tiếp tục đẩy mạnh thực hiện xây dựng mô hình công dân học tập, các hội đoàn thể trong thời gian tới cần phát huy những thành tích đã đạt được, tiếp tục cùng Hội Khuyến học phường làm tốt hơn nữa công tác khuyến học, xây dựng xã hội học tập, “xây dựng gia đình học tập”, “dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập”.

Để ghi nhận cho những đóng góp trong công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2019 – 2022, Trung tâm học tập cộng đồng phường đã tuyên dương 06 tập thể, 12 cá nhân tiêu biểu luôn nhiệt huyết với các hoạt động khuyến học.

PHƯỜNG QUAN HOA