TIN TỨC - SỰ KIỆN

Quận Cầu Giấy tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 15/5/2022 của Bộ Chính trị về “phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn 2045” cho các Chi, Đảng bộ có số lượng đảng viên ít
Publish date 20/07/2022 | 16:38  | View count: 76

Sáng 20-7-2022, tại trung tâm VHTT-TT&DL quận, Quận ủy Cầu Giấy tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về “phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn 2045”.

Dự Hội nghị có đồng chí Đào Xuân Dũng - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, đồng thời là báo cáo viên Hội nghị; đồng chí Lê Thị Thủy - UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị quận và hơn 700 đảng viên thuộc 26 Chi, Đảng bộ trực thuộc quận có số lượng đảng viên ít.

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Đào Xuân Dũng - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã quán triệt những nội dung chủ yếu Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết số 15-NQ/TW đã xác định 4 quan điểm, 2 mục tiêu lớn trong từng giai đoạn để lãnh đạo, chỉ đạo công cuộc xây dựng, phát triển Thủ đô Hà Nội trong trung và dài hạn. Cụ thể:

Mục tiêu đến năm 2030, Thủ đô Hà Nội là thành phố "Văn hiến-Văn minh-Hiện đại" trở thành trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước; hội nhập quốc tế sâu rộng, có sức cạnh tranh cao với khu vực và thế giới, phấn đấu phát triển ngang tầm Thủ đô các nước phát triển trong khu vực; Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2021-2025 cao hơn mức tăng bình quân chung của cả nước; GRDP giai đoạn 2026-2030 tăng 8,0-8,5%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt 12.000-13.000 USD.

Quang cảnh Hội nghị

Đến năm 2045, Thủ đô Hà Nội là thành phố kết nối toàn cầu, có mức sống và chất lượng cuộc sống cao, với GRDP/người đạt trên 36.000 USD; kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển toàn diện, đặc sắc và hài hòa, tiêu biểu cho cả nước; có trình độ phát triển ngang tầm Thủ đô các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Để đạt được các mục tiêu lớn này, tại Nghị quyết số 15-NQ/TW Bộ Chính trị đưa ra 8 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện, trong đó có nhiều điểm mới so với các Nghị quyết về phát triển Thủ đô trước đó, như khơi dậy ý chí, khát vọng phát triển Thủ đô của nhân dân Hà Nội và cả nước; đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; lấy khoa học, công nghệ cao và đổi mới sáng tạo là động lực then chốt để xây dựng và phát triển Thủ đô; phát triển văn hóa, xây dựng Hà Nội thực sự là trung tâm hội tụ, kết tinh văn hóa của cả nước, trở thành nguồn lực phát triển mới cho Thủ đô; hoàn thiện hệ thống pháp luật về Thủ đô với cơ chế, chính sách phù hợp, đáp ứng yêu cầu phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới...

Đồng chí Đào Xuân Dũng - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, quán triệt Nghị quyết 15

Để Nghị quyết 15-NQ/TW được triển khai sâu rộng tới đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân, đồng chí đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, thiết thực trong tuyên truyền nội dung Nghị quyết và kết quả thực hiện. Qua đó, tạo sự đồng thuận về tư tưởng quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết 15-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) trong xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội “văn hiến - văn minh - hiện đại” xứng đáng là trung tâm đầu não chính trị-hành chính quốc gia; trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ và hội nhập quốc tế; động lực có tính dẫn dắt, lan tỏa đối với vùng Thủ đô, vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước; có sức cạnh tranh cao với khu vực và thế giới, ngang tầm Thủ đô các nước phát triển trong khu vực.

BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY