TIN TỨC - SỰ KIỆN

Các cấp Hội phụ nữ quận Cầu Giấy tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức về Bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2021

Publish date 29/11/2021 | 04:12 PM  | View count: 4
Thực hiện kế hoạch số 79/KH-BTV ngày 05/10/2021 của Ban Thường vụ Hội LHPN Thành phố Hà Nội về việc tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng...

Ngày hội Khuyến học phường Quan Hoa năm 2021

Publish date 27/11/2021 | 05:49 PM  | View count: 5
Nhằm đánh giá, động viên các tầng lớp Nhân dân, các tổ chức xã hội trong toàn phường tích cực tham gia các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, tôn vinh, biểu dương gương sáng...

Công văn của UBND quận Cầu Giấy về việc thực hiện Công điện số 25/CĐ-UBND ngày 26/11/2021 của Chủ tich UBND thành phố HN

Publish date 27/11/2021 | 08:59 AM  | View count: 24
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Thông báo đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội (Cập nhật 9h00 ngày 26/11/2021)

Publish date 26/11/2021 | 07:03 PM  | View count: 16
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN