TIN TỨC - SỰ KIỆN

Phường Quan Hoa tổ chức quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”

Publish date 15/08/2022 | 05:59 PM  | View count: 103
Ngày 15/8/2022, Đảng ủy phường Quan Hoa tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Nghị quyết 15-NQ/TW ngày 05/5/2022...

Quận ủy Cầu Giấy tổ chức Hội nghị Báo viên: Những vấn đề cốt lõi và ý nghĩa của tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”

Publish date 15/08/2022 | 04:11 PM  | View count: 77
Ngày 15-8, tại Hội trường Trung tâm Chính trị quận Cầu Giấy, Ban Tuyên giáo Quận ủy phối hợp với Trung tâm Chính trị tổ chức hội nghị...

Những chính sách mới có hiệu lực trong tháng 8/2022

Publish date 15/08/2022 | 02:06 PM  | View count: 67
1. Nghị định số  45/2022/NĐ-CP ngày  07/07/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ ...

Hội diễn nghệ thuật quần chúng chào mừng 25 năm Ngày thành lập quận Cầu Giấy

Publish date 13/08/2022 | 05:22 PM  | View count: 102
Ngày 13/8/2022, UBND quận Cầu Giấy tổ chức Hội diễn nghệ thuật quần chúng năm 2022 chào mừng 25 năm ngày thành lập quận (01/9/1997 - 01/9/2022)...

Chi bộ Liên đoàn lao động quận Cầu Giấy tổ chức Đại hội nhiệm kì 2022-2025

Publish date 10/08/2022 | 05:18 PM  | View count: 109
Thực hiện Kế hoạch số 08 KH/ĐU ngày 01/7/2022 của Ban chấp hành Đảng bộ Cơ quan Dân - Đảng về việc Tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ quan...