TIN TỨC - SỰ KIỆN

Tập huấn triển khai Nghị định 115/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm

Publish date 30/10/2018 | 06:09 PM  | View count: 1175
Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 04/01/2018 của UBND quận Cầu Giấy về Hoạt động bảo đảm ATTP năm 2018, ngày 30/10/2018, Ban chỉ đạo ATTP quận đã phối hợp...

Hội đồng xét duyệt nghĩa vụ Quân sự phường Trung Hòa tổ chức xét duyệt chính trị cho 363 nam công dân trong độ tuổi nhập ngũ năm 2019

Publish date 30/10/2018 | 05:54 PM  | View count: 2140
Thực hiện Kế hoạch số 219/KH-UBND ngày 18/10/2018 của UBND quận Cầu Giấy về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019, UBND phường Trung Hòa đã xây dựng và triển khai Kế hoạch số...

Đại hội khuyến học phường Yên Hòa, nhiệm kỳ 2018-2023

Publish date 29/10/2018 | 04:19 PM  | View count: 1050
Ngày 27/10/2018, tại trụ sở UBND phường Yên Hòa, Hội Khuyến học phường đã tổ chức Đại hội Đại biểu hội Khuyến học nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Tìm hiểu về dịch vụ công trực tuyến

Publish date 29/10/2018 | 01:40 PM  | View count: 2632
Dịch vụ công trực tuyến là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho...

Quận Cầu Giấy ký cam kết thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong hoạt động xây dựng trên địa bàn

Publish date 26/10/2018 | 06:48 PM  | View count: 1427
Ngày 26/10/2018, UBND quận Cầu Giấy đã tổ chức Hội nghị ký cam kết thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong hoạt động xây dựng trên địa bàn quận.