TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ VÀ ĐIỀU TRA CƠ SỞ HÀNH CHÍNH NĂM 2021

Hướng dẫn nộp báo cáo trực tuyến Tổng điều tra kinh tế năm 2021 đối với khối Doanh nghiệp trên địa bàn quận Cầu Giấy

Publish date 20/04/2021 | 12:17 PM  | View count: 785
1. Kê khai trực tuyến tại địa chỉ website: Bước 1: Truy cập vào Trang thông tin điện tử cảu Tổng điều tra kinh tế năm 2021 tại địa chỉ: ...

Thông báo về việc nộp báo cáo trực tuyến Tổng điều tra kinh tế năm 2021

Publish date 19/04/2021 | 04:30 PM  | View count: 259
Xem nội dung tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN