TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ VÀ ĐIỀU TRA CƠ SỞ HÀNH CHÍNH NĂM 2021

Hướng dẫn nộp báo cáo trực tuyến Tổng điều tra kinh tế năm 2021 đối với khối Doanh nghiệp trên địa bàn quận Cầu Giấy
Publish date 20/04/2021 | 12:17  | View count: 793

1. Kê khai trực tuyến tại địa chỉ website:

Bước 1: Truy cập vào Trang thông tin điện tử cảu Tổng điều tra kinh tế năm 2021 tại địa chỉ: https://thongkedoanhnghiep.gso.gov.vn

Tài khoản đăng nhập: Mã số thuế của doanh nghiệp

Mật khẩu đăng nhập: Mã số thuế của doanh nghiệp

Ví dụ: Mã số thuế của doanh nghiệp là: 0101210235. Tài khoản đăng nhập: 0101210235 và mật khẩu đăng nhập: 0101210235.

Bước 2: Sau khi đăng nhập vào hệ thống, yêu cầu doanh nghiệp đổi mật khẩu để thực hiện kê khai trực tuyến phiếu thu thập thông tin, xác nhận hoàn thành và gửi phiếu trên hệ thống.

2. Thời gian hoàn thành nộp báo cáo kê khai trực tuyến: trước ngày 10/5/2021.

3. Nộp 01 bộ Báo cáo tài chính năm 2020 của doanh nghiệp theo quyd dịnh hiện hành về Chi cục Thống kê quận Cầu Giấy thông qua một trong các hình thức sau:

a. Gửi đính kèm file Báo cáo tài chính năm 2020 của doanh nghiệp trên hệ thống kê khai trực tuyến.

b. Gửi trực tiếp đến địac hỉ: Chi cục Thống kê quận Cầu Giấy

- Địa chỉ số: 230 Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

- Số điện thoại: 024.37672885 – 024.38341264 – 024.37679884 – 024.32252604

c. Gửi email đến địa chỉ: truongphong_tk_caugiay@hanoi.gov.vn

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN