TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Những điểm mới tại Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự

Publish date 09/05/2022 | 11:08 AM  | View count: 44
Ngày 31/12/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 144/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh,...

05 chính sách có hiệu lực từ tháng 5/2022

Publish date 05/05/2022 | 04:51 PM  | View count: 6
1. Tăng mức vay vốn cho học sinh, sinh viên từ 19/5/2022 Quyết định 05/2022/QĐ-TTg  của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung  Quyết ...

Một số điểm mới của Nghị định 16/2022/NĐ-CP về xử lý vi phạm trật tự xây dựng

Publish date 25/04/2022 | 09:28 AM  | View count: 46
Ngày 28/01/2022, Chính phủ  ban hành Nghị định số 16/2022/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng (viết tắt là...

Tập huấn nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính chuyên sâu lĩnh vực xây dựng năm 2022

Publish date 23/04/2022 | 03:21 PM  | View count: 21
Ngày 23/4/2022, UBND quận Cầu Giấy tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính chuyên sâu về lĩnh vực xây dựng.

Hội nghị trực tuyến PBPL về phòng chống dịch Covid-19 và Quyết định 25/QĐ-TTg và Thông tư 09/TT-BTP hướng dẫn thực hiện Quyết định 25/QĐ-TTg của Chính phủ quy định công nhận, đánh giá xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Publish date 19/04/2022 | 03:28 PM  | View count: 94
Ngày 19/4/2022, UBND Thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị trực tuyến đến cấp phường để phổ biến, triển khai thực hiện Quyết định 25/QĐ-TTg và Thông tư 09/TT-BTP hướng dẫn thực hiện Quyết định...

Một số nội dung cơ bản về định danh điện tử

Publish date 18/04/2022 | 04:42 PM  | View count: 102
Từ ngày 1/7/2021, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (CSDLQG về DC) đã chính thức được đưa vào sử dụng. Đây là nền tảng quan trọng cho...

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật phòng, chống ma túy năm 2021 và Nghị định hướng dẫn thi hành

Publish date 13/04/2022 | 02:17 PM  | View count: 31
Ngày 13/4/2022, UBND quận Cầu Giấy tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật phòng, chống ma tuý năm 2021 và Nghị định hướng dẫn thi hành trên địa bàn quận.

Tập huấn tuyên truyền Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020 và Nghị định hướng dẫn thi hành

Publish date 31/03/2022 | 06:27 PM  | View count: 29
Sáng ngày 31/3/2022, Hội đồng Phối hợp Phổ biến Giáo dục Pháp luật quận Cầu Giấy tổ chức Hội nghị trực tuyến đến cấp phường để triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm...

10 văn bản có hiệu lực từ tháng 4/2022

Publish date 29/03/2022 | 03:56 PM  | View count: 105
1. Nghị định 19/2022/NĐ-CP  ngày 22/02/2022 của Chính phủ quy định biện pháp thi hành chế độ, chính sách đối với quân ...