TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm

Publish date 30/03/2020 | 06:01 PM  | View count: 479
PHẦN I LUẬT PHÒNG, CHỐNG BỆNH TRUYỀN NHIỄM VÀ MỘT SỐ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH   Câu 1. Bệnh truyền nhiễm là...

Triển khai thực hiện 71 thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 từ ngày 27/3/2020

Publish date 27/03/2020 | 04:46 PM  | View count: 13
Từ ngày 27/3/2020, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội chính thức triển khai vận hành, thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trực...

Hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật góp phần thực hiện các nhiệm vụ công tác Cải cách tư pháp giai đoạn 2015 - 2020

Publish date 25/03/2020 | 09:19 AM  | View count: 39
Cải cách tư pháp (CCTP) là vấn đề hết sức hệ trọng, liên quan đến thể chế chính trị, quyền con người, quyền công dân và sự ổn...

Quy định về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Publish date 25/03/2020 | 09:15 AM  | View count: 13
Chính phủ đã ban hành Nghị định số 19/2020/NĐ-CP quy định về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi...

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

Publish date 25/03/2020 | 09:09 AM  | View count: 14
Thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 -...

Công tác kiểm tra và rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2020

Publish date 11/03/2020 | 03:07 PM  | View count: 135
UBND quận Cầu Giấy đã ban hành Kế hoạch số 03/KH-UBND về kiểm tra và rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn quận năm...

Trọng tâm công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2020

Publish date 11/03/2020 | 03:06 PM  | View count: 136
UBND quận đã ban hành Kế hoạch số 34/KH-UBND về thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020....

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2020

Publish date 11/03/2020 | 03:04 PM  | View count: 69
UBND quận Cầu Giấy đã ban hành Kế hoạch số 04/KH-UBND về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020...

Trọng tâm công tác tư pháp trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2020

Publish date 11/03/2020 | 03:02 PM  | View count: 70
UBND quận Cầu Giấy đã ban hành Kế hoạch số 02/KH-UBND về trọng tâm công tác tư pháp năm 2020. Theo đó, sẽ tập trung thực hiện đồng...

Quyết định công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2019

Publish date 22/01/2020 | 03:56 PM  | View count: 110
Xem nội dung tại đây PHÒNG TƯ PHÁP