ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC ĐOÀN THỂ

Hội Người mù quận tổ chức học tập Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Publish date 12/05/2022 | 17:28  | View count: 44

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022), chiều ngày 12/5/2022, Hội Người mù quận Cầu Giấy tổ chức Hội nghị tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chuyên đề “Ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Quán Phú - Chuyên viên cao cấp Ban Tuyên giáo Trung ương đồng thời là báo cáo viên; các đồng chí trong Ban Chấp hành và gần 100 hội viên của Hội Người mù quận.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quán Phú đã thông tin tới các đại biểu những điểm mới và quan trọng của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII cũng như những thành tựu mà nước ta đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Trong thời gian qua, dù dịch bệnh Covid-19 diễm biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến kinh tế - xã hội nhưng đất nước ta vẫn nỗ lực vượt qua khó khăn và giành được nhiều kết quả đáng mừng: an ninh quốc gia được đảm bảo, kinh tế tăng trưởng, đời sống Nhân dân ngày càng được cải thiện, uy tín của Việt Nam không ngừng được nâng cao trên trường quốc tế. Trong Nghị quyết cũng thẳng thắn chỉ ra những điểm còn tồn tại như: kinh tế tăng trưởng nhưng chưa bền vững, môi trường ngày càng ô nhiễm, một bộ phận Đảng viên và người dân có biểu hiện suy thoái về lối sống và đạo đức cần chấn chỉnh trong thời gian tới trong toàn hệ thống chính trị.

Đồng chí Nguyễn Quán Phú – Chuyên viên cao cấp, nguyên Trưởng phòng Báo cáo viên Ban Tuyên giáo Trung ương, báo cáo viên tại Hội nghị

Trong việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Quán Phú đi sâu vào 3 vấn đề về ý nghĩa, nội dung và giải pháp thực hiện. Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cần diễn ra liên tục, thường xuyên, sâu rộng trong tất cả cán bộ, hội viên mới tạo được hiệu quả thiết thực.

Qua đợt sinh hoạt chính trị này, cán bộ, hội viên Hội Người mù quận càng thêm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, đoàn kết xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, góp phần vào sự phát triển chung của quận Cầu Giấy.

HỘI NGƯỜI MÙ QUẬN