ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC ĐOÀN THỂ

Chi bộ cơ quan Hội LHPN quận Cầu Giấy tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025
Publish date 18/08/2022 | 16:03  | View count: 256

Thực hiện Kế hoạch số 08-KH/ĐU ngày 01/7/2022 của Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan Dân - Đảng về tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ quan Dân - Đảng nhiệm kỳ 2022 - 2025; Sáng ngày 18/8/2022, Chi bộ cơ quan Hội LHPN quận đã tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Thị Tú - UVTV Quận ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy, UVTV Đảng ủy cơ quan Dân - Đảng; đồng chí Lê Thị Thu Trang, QUV, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Cầu Giấy, UV BCH Đảng ủy cơ quan Dân - Đảng cùng 5/5 đảng viên chính thức của Chi bộ được triệu tập đông đủ.

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Trách nhiệm”, Đại hội đã đánh giá, thảo luận, biểu quyết thông qua Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của chi bộ trình Đại hội và quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, các giải pháp trọng tâm nhiệm kỳ 2022 - 2025 và bầu Bí thư chi bộ nhiệm kỳ mới.

Đánh giá toàn diện kết quả công tác lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2020 - 2022, Báo cáo Chính trị của Chi bộ nhấn mạnh: Nhiệm kỳ qua, trong bối cảnh có nhiều thuận lợi và thách thức đan xen; tập thể cán bộ, đảng viên Chi bộ cơ quan Hội LHPN quận đã đoàn kết thống nhất, nỗ lực khắc phục khó khăn, tích cực, chủ động triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ lần thứ VII và đạt được những kết quả quan trọng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thực hiện có hiệu quả các chương trình kế hoạch của Đảng bộ chỉ đạo và chương trình công tác của Hội. Chi bộ đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; nghiêm túc quán triệt, nghiên cứu các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai đổi mới, sáng tạo, thiết thực gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và chuyên môn của tổ chức Hội. Công tác xây dựng và củng cố tổ chức bộ máy chi bộ được quan tâm; chất lượng sinh hoạt chi bộ từng bước được cải thiện, nâng cao và đi vào nền nếp hơn. Công tác tự kiểm tra, giám sát được duy trì thường xuyên; hoạt động của đoàn thể đạt được những kết quả tích cực. Tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan vững mạnh, đóng góp vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội chung của quận.

Tại Đại hội, các đại biểu cũng lắng nghe 04 ý kiến tham luận đóng góp của các đảng viên đánh giá khách quan, toàn diện, làm rõ những ưu điểm, hạn chế trong nhiệm kỳ vừa qua, chỉ rõ nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm nhằm hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội; đồng thời đề xuất các giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2025 của Chi bộ.

Đồng chí Lê Thị Tú - UVTV Quận ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy, UVTV Đảng ủy cơ quan Dân - Đảng

phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lê Thị Tú - UVTV Quận ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy, UVTV Đảng ủy cơ quan Dân - Đảng ghi nhận và biểu dương những thành tích mà chi bộ cơ quan Hội LHPN quận đã đạt được trong nhiệm kỳ 2020 - 2022; đồng thời đánh giá cao công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025 của chi bộ: Đại hội đã diễn ra theo đúng quy trình, văn kiện đại hội được chuẩn bị công phu, khoa học, các báo cáo tham luận có trọng tâm… Đồng chí đề nghị, ngay sau Đại hội, Chi bộ cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, coi trọng việc giữ gìn đoàn kết, triển khai nghị quyết, kế hoạch để lãnh đạo hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của Hội, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, giữ vững danh hiệu Chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025

Với tinh thần dân chủ, Đại hội đã bầu Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đồng chí Nguyễn Kim Lê, Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Tặng hoa chúc mừng đồng chí Bí thư chi bộ cơ quan Hội LHPN Quận

Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội và thể hiện quyết tâm chính trị sớm triển khai chương trình, kế hoạch đưa Nghị quyết vào cuộc sống./.

HỘI LHPN QUẬN