ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN CẦU GIẤY
Publish date 22/09/2018 | 12:10  | View count: 18254

UBND QUẬN CẦU GIẤY

I. LÃNH ĐẠO UBND QUẬN

Stt

Họ và tên

Chức vụ

1

Bùi Tuấn Anh

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận

2

Trần Việt Hà

Ủy viên Ban thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận

3

Trịnh Thị Dung

Quận ủy viên, Phó Chủ tịch UBND quận

4

Trần Đình Cường

Quận ủy viên, Phó Chủ tịch UBND quận

 

II. ỦY VIÊN UBND QUẬN

 

Stt

Họ và tên

Chức vụ

  1.  

Dương Văn Hiếu

Ủy viên Thường vụ Quận ủy, Ủy viên UBND, Trưởng Công an quận

  1.  

Trần Ngọc Sơn

Ủy viên Thường vụ Quận ủy, Ủy viên UBND, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự quận

  1.  

Phan Thị Thu Hà

Quận ủy viên, Ủy viên UBND, Chánh Văn phòng HĐND và UBND quận

  1.  

Phạm Ngọc Anh

Quận ủy viên, Ủy viên UBND, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận

  1.  

Nguyễn Minh Hiển

Quận ủy viên, Ủy viên UBND, Trưởng phòng Nội vụ quận

  1.  

Nguyễn Quang Hồng

Quận ủy viên, Ủy viên UBND, Trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội quận

  1.