VĂN HÓA - THỂ THAO

Quận Cầu Giấy tổ chức trang trí, tuyên truyền, cổ động trực quan chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X
Publish date 10/12/2020 | 17:03  | View count: 556

Nhằm cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, Nhân dân và lực lượng vũ trang quận Cầu Giấy phát huy tinh thần thi đua yêu nước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị-xã hội của quận năm 2020, quận Cầu Giấy đẩy mạnh công tác trang trí tuyên truyền, cổ động trực quan với nhiều hình thức đa dạng và phong phú thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tại các trục đường chính trên địa bàn quận được trang trí cờ hoa, pano, băng rôn, biểu ngữ chào mừng ngày hội lớn của dân tộc. Tại các phường cũng được tổ chức tuyên truyền trực quan tại trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND và các khu vực trung tâm gắn với tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh, tại các khu dân cư. Bên cạnh đó, Thư viện, Nhà truyền thống quận tổ chức một đợt trưng bày sách, tạp chí, tranh, ảnh tuyên truyền theo chủ đề.    

Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước cũng như sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế; cổ vũ, động viên toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức do đại dịch Covid-19 gây ra, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Các hoạt động trang trí tuyên truyền, cổ động trực quan được diễn ra từ ngày 06/12/2020 đến ngày 12/12/2020./.

TRUNG TÂM VĂN HÓA - THÔNG TIN, THỂ THAO VÀ DU LỊCH QUẬN