VĂN HÓA - THỂ THAO

Tưng bừng các hoạt động trang trí tuyên truyền, cổ động trực quan Chào năm mới 2022
Publish date 29/12/2021 | 09:31  | View count: 248

Chào đón năm mới 2022, quận đẩy mạnh các hoạt động trang trí rực rỡ cờ hoa tại các khu vực trung tâm, các trục đường chính, cửa ngõ của quận với nhiều hình thức đa dạng như: trang trí phướn, pano, hồng kỳ tại trụ sở các cơ quan Đảng, Chính quyền của quận và phường. Thông qua các hoạt động tuyên truyền nhằm động viên các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn giữ vững kỷ cương, trật tự an toàn xã hội, thực hiện nếp sống văn minh đô thị, quyết tâm thực hiện mục tiêu ổn định phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, đoàn kết, thi đua hoàn thành nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2022. Đồng thời tích cực tham gia các phong trào thi đua, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, nâng cao ý thức bảo vệ cảnh quan môi trường.

Các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan, tổ chức bằng nhiều hình thức có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả, tạo sự đồng bộ, thống nhất trên địa bàn toàn quận, góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong đông đảo Nhân dân.

Thời gian thực hiện tuyên truyền từ ngày 20/12/2021 đến hết ngày 03/01/2022.

TRUNG TÂM VHTTTT-DL QUẬN