VĂN HÓA - THỂ THAO

Tập huấn Bộ tiêu chí phường đạt chuẩn đô thị văn minh
Publish date 30/06/2022 | 16:49  | View count: 103

Ngày 30/6/2022, quận Cầu Giấy tổ chức tập huấn Bộ tiêu chí phường đạt chuẩn đô thị văn minh theo Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh.

Tham dự lớp tập huấn có đồng chí Nguyễn Thành Tuyên – Phó Trưởng phòng xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đồng thời là báo cáo viên cùng các các đồng chí là thành viên Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” quận; lãnh đạo Đảng ủy, UBND, UB MTTQ, thành viên Ban chỉ đạo Phong trào và đại diện các tổ dân phố, chi hội phụ nữ các phường.

Tại buổi tập huấn, đại biểu và các học viên đã được nghe đồng chí Nguyễn Thành Tuyên truyền đạt Bộ tiêu chí phường đạt chuẩn đô thị văn minh theo Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ gồm 9 tiêu chí và các văn bản hướng dẫn của Thành phố về việc xây dựng phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị giai đoạn 2022 – 2025.

Đồng chí Nguyễn Thành Tuyên – Phó Trưởng phòng xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình hướng dẫn các tiêu chí

phường đạt chuẩn đô thị văn minh

Cũng tại buổi tập huấn, đồng chí Nguyễn Minh Cường – Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin, Phó Trưởng Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” quận đã hướng dẫn, giải đáp những thắc mắc về các tiêu chí và đưa ra các giải pháp thực hiện phù hợp với thực tiễn trên địa bàn quận Cầu Giấy. Theo đó, 08 tiêu chí Xây dựng và nâng cao chất lượng xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị trên địa bàn quận Cầu Giấy giai đoạn 2022 - 2025 gồm: Quy hoạch đô thị; Giao thông đô thị; Môi trường và an toàn thực phẩm đô thị; An ninh, trật tự đô thị; Thông tin, truyền thông đô thị; Văn hóa, thể thao đô thị; Y tế, giáo dục đô thị; Hệ thống chính trị và trách nhiệm của chính quyền đô thị. Riêng đối tiêu chí “Việc làm, thu nhập bình quân, hộ nghèo ở đô thị”, quận Cầu Giấy được xác địnhlà hoàn thành do quận hiện không còn hộ nghèo.

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN