Y TẾ - DÂN SỐ

Tăng cường hoạt động đảm bảo ATTP dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán, Lễ Hội Xuân năm 2021
Publish date 14/01/2021 | 15:25  | View count: 339

Để đảm bảo ATTP phục vụ Tết, ngày 15/12/2020, UBND quận Cầu Giấy đã ban hành Kế hoạch số 232/KH-UBND về đảm bảo ATTP phục vụ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán, Lễ Hội Xuân năm 2021. UBND quận và phường đã thành lập 10 đoàn kiểm tra liên ngành về ATTP và đã tiến hành kiểm tra 125 cơ sở sản xuất, kinh doanh và chế biến thực phẩm, phát hiện 42 cơ sở vi phạm (chiếm 33,6%). Toàn quận đã xử phạt hành chính 42 cơ sở vi phạm với tổng số tiền 195,5 triệu đồng.

Ngày 14/01/2021, Đoàn kiểm tra liên ngành của Thành phố đã kiểm tra công tác ATTP phục vụ dịp Tết trên địa bàn quận. 

Qua kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo của quận và kiểm tra thực địa tại 01 cơ sở trên địa bàn, Đoàn kiểm tra của Thành phố Hà Nội đánh giá cao các hoạt động và kết quả của quận Cầu Giấy, đồng thời đề nghị UBND quận tăng cường công tác ATTP tại quận, đặc biệt tại các phường sở tại, nâng cao trách nhiệm quản lý của lãnh đạo UBND phường và lồng ghép các nội dung tuyên truyền, kiểm tra phòng chống dịch Covid-19 trong quá trình hoạt động của quận và phường./.

PHÒNG Y TẾ QUẬN