GIÁO DỤC

Khai mạc lớp bồi dưỡng tin học cho cán bộ, cộng tác viên các Trung tâm học tập cộng đồng
Ngày đăng 17/06/2019 | 16:37  | View count: 390

Thực hiện Kế hoạch nâng cao chất lượng hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2019, từ ngày 17/6/2019, Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Hội Khuyến học, Trung tâm GDNN-GDTX quận tổ chức 02 lớp bồi dưỡng tin học cho gần 80 cán bộ, cộng tác viên của Trung tâm học tập cộng đồng thuộc các phường trên địa bàn quận.

Với đối tượng đa phần là cán bộ nghỉ hưu, cựu chiến binh, hội viên Hội người cao tuổi nhưng giàu nhiệt huyết với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tại địa phương, Ban tổ chức lớp bồi dưỡng đã chuẩn bị chu đáo hệ thống cơ sở vật chất, giáo viên để hướng dẫn tận tình. Chương trình học của mỗi lớp kéo dài một tuần với các nội dung tin học cơ bản như soạn thảo văn bản, cách tra cứu thông tin trên internet, thống nhất hướng dẫn sử dụng email chung cho Trung tâm học tập cộng đồng mỗi phường, cách sử dụng một số dịch vụ công trực tuyến.

Các buổi tập huấn cũng nằm trong kế hoạch chuẩn bị mở rộng 11 điểm hoạt động Trung tâm học tập cộng đồng tại khu dân cư. Đây là một trong những điểm nhấn của kế hoạch nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng các phường năm 2019. UBND quận đã đầu tư 01 tỷ đồng để nâng cấp hệ thống máy tính, đường truyền mạng internet và các thiết bị cần thiết. Bên cạnh đó còn có sự ủng hộ của các nhà trường trong quận để tăng cường cơ sở vật chất cho Trung tâm học tập cộng đồng các phường, đặc biệt là 11 điểm hoạt động tại các khu dân cư.

Một số hình ảnh:

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO