GIÁO DỤC

Đẩy mạnh các hoạt động phát triển giáo dục
Ngày đăng 28/10/2019 | 09:56  | View count: 318

Trong tháng 10/2019, Ngành Giáo dục và Đào tạo quận đã tích cực triển khai các hoạt động giáo dục toàn diện để nâng cao chất lượng, công tác phát triển giáo dục, phòng Giáo dục và Đào tạo đã tích cực, chủ động phối hợp với các phòng, ban, ngành, đoàn thể triển khai công việc.

Ngày hội khuyến học quận và Lễ phát động hưởng ứng học tập suốt đời đã được tổ chức thành công với sự tham gia phối hợp tổ chức của gần 500 cán bộ, giáo viên và học sinh. Toàn ngành giáo dục đã tích cực huy động xã hội hóa để ủng hộ phát triển phong trào khuyến học và trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào học tập suốt đời. Phòng Giáo dục và Đào tạo có 02 cá nhân được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, cùng với đó là các tấm gương tiêu biểu của giáo viên, học sinh các nhà trường có thành tích trong giảng dạy, học tập, những học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập được trao thưởng. Ngày hội khuyến học năm nay đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng cán bộ, quản lý, giáo viên và phụ huynh học sinh vì quy mô và cách thức tổ chức trang trọng, hiệu quả.

Trong tháng 10, hoạt động văn nghệ được đẩy mạnh thông qua Hội diễn Tiếng hát cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục và đào tạo quận năm học 2019-2020. Đây là nội dung thiết thực hướng tới chào mừng kỷ niệm 65 năm thành lập Ngành Giáo dục và Đào tạo Thủ đô, đã được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phát động triển khai. Những ngày qua, các nhà trường đã tích cực tổ chức Hội diễn cấp trường với hàng ngàn diễn viên không chuyên là cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tham gia. Hội diễn cấp quận sẽ được tổ chức trong 2 ngày 19 và 20/10 với 65 tiết mục ca, múa đã đăng ký. Để triển khai Hội diễn, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã mời các nghệ sĩ có uy tín đến từ các trường đại học nghệ thuật, các nhà hát, đơn vị biểu diễn tham gia ban giám khảo với mục đích lựa chọn được những tiết mục xuất sắc để trao giải và bồi dưỡng tham gia Hội diễn cấp Thành phố. Hội diễn còn là hoạt động góp phần khẳng định phong trào văn hóa văn nghệ của các nhà trường, phát hiện và tôn vinh những tài năng nghệ thuật trong cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của ngành giáo dục.

Phòng Giáo dục và Đào tạo đã tiến hành phối hợp với UBND các phường tổ chức Hội nghị duyệt kế hoạch năm học của các nhà trường theo địa bàn 8 phường. Để tiến hành nội dung này, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các nhà trường xây dựng kế hoạch năm học trong tháng 9/2019. Các tổ chuyên môn và lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo góp ý, bổ sung trên cơ sở công tác địa bàn trao đổi trực tiếp với nhà trường, hoàn thiện kế hoạch để Phòng Giáo dục và Đào tạo phê duyệt. Năm học này, kế hoạch của các nhà trường đều phải có những điểm nhấn, cách làm riêng theo đặc thù của từng trường. Sau Hội nghị duyệt kế hoạch năm học, các trường sẽ tiến hành tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức năm học 2019 - 2020.

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO