GIÁO DỤC

Tập huấn công tác dạy và học trực tuyến
Ngày đăng 11/03/2020 | 17:27  | View count: 149

B ên cạnh việc phòng chống dịch, việc  tổ chức, triển khai các hoạt động định hướng cho  học sinh  học tập  tại nhà cũng  được lãnh đạo phòng GDĐT  quan tâm. Phòng GD&ĐT quận  đã triển khai nhiều giải pháp chuyên môn để  hướng dẫn học sinh có thể tự học và tự ôn tập tại nhà.

Phòng GDĐT tổ chức tập huấn cho toàn bộ lãnh đạo, chuyên viên, hiệu trưởng và cán bộ phụ trách CNTT các trường THCS công lập về phần mềm họp và dạy học trực tuyến Zoom