GIÁO DỤC

Ngành Giáo dục và Đào tạo quận Cầu Giấy tổ chức sơ kết năm học 2020 - 2021
Ngày đăng 28/01/2021 | 17:14  | View count: 154

Sáng ngày 28/01/2021, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cầu Giấy tổ chức sơ kết học kỳ I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm học kỳ II năm học 2020 - 2021. Tới dự có đồng chí Lê Ngọc Quang – Nguyên Phó giám đốc Sở GDĐT Hà Nội , đồng chí Trịnh Thị Dung – QUV, Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy

Học kỳ I năm học 2020 - 2021, toàn ngành Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) quận có 90 trường, trong đó có 37 trường công lập, 53 trường ngoài công lập, có 4.067 giáo viên  (trong đó có 1.282 giáo viên có trình độ trên chuẩn). Để triển khai tốt nhiệm vụ năm học, Phòng GDĐT đã xây dựng kế hoạch của ngành bám sát chỉ đạo của ngành dọc cấp trên và tình hình thực tế của quận và triển khai thực hiện sâu rộng tới các trường trên địa bàn. Toàn ngành đã hoàn thành học kỳ I năm học 2020 – 2021 theo đúng kế hoạch, chất lượng giáo dục ở các cấp học được giữ vững. Công tác bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý được triển khai thiết thực, hiệu quả; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tâm lý học đường được quan tâm; việc đảm bảo an toàn trường học, công tác phòng chống dịch Covid-19, vệ sinh ATTP được chú trọng.

Đ/c Trịnh Thị Dung – QUV, Phó Chủ tịch UBND quận phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trịnh Thị Dung – QUV, Phó Chủ tịch UBND quận ghi nhận và biểu dương những thành tích mà các nhà trường đã đạt được trong học kỳ qua. Đồng chí yêu cầu các nhà trường thực hiện tốt các cuộc thi do Sở GD&ĐT tổ chức, làm tốt công tác an toàn vệ sinh thực phẩm trong trường học, quan tâm dạy kỹ năng sống cho học sinh, chú ý vệ sinh cảnh quan môi trường đặc biệt là khu vệ sinh cho học sinh, tập trung làm tốt công tác phòng chống dịch, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2020 – 2021.

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO