GIÁO DỤC

Triển khai tuyển sinh trực truyến năm học 2021 – 2022
Ngày đăng 16/07/2021 | 17:34  | View count: 223

Năm học 2021-2022 là năm học rất đặc biệt do tuyển sinh đúng vào thời điểm dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, vì vậy, phòng GDĐT quận đã sớm xây dựng kế hoạch tuyển sinh và triển khai tới các trường học trên địa bàn tuyên truyền vàhướng dẫn phụ huynh đăng ký tuyển sinh trực tuyến đối với trẻ 5 tuổi, lớp 1, lớp 6. Bên cạnh đó, các trường học đã bố trí phòng hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến, phân công cán bộ trực tuyển sinh để hỗ trợ cha mẹ học sinh. Phụ huynh học sinh đến trường đều được tiến hành đo thân nhiệt, sát khuẩn tay và được thành viên Hội đồng Tuyển sinh hướng dẫn vào phòng hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến đảm bảo tính giãn cách theo quy định.

Công tác tuyển sinh cho năm học 2021-2022 đã được thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên Cổng TTĐT quận, ngành giáo dục và các trường học, trên các bảng tin ở tổ dân phố tạo thuận lợi cho PHHS nắm bắt thông tin và bố trí thời gian thực hiện, cụ thể:

- Từ ngày 12/7 đến ngày 14/7/2021: Đăng kí tuyến sinh trực tuyến cho học sinh

vào lớp 1

- Từ ngày 15/7 đến ngày 17/7/2021: Đăng kí tuyển sinh trực tuyến cho học sinh

vào lớp 5 tuổi

- Từ ngày 18/7 đến ngày 20/7/2021: Đăng kí tuyến sinh trực tuyến cho học sinh

vào lớp 6

- Từ ngày 23/7 đến ngày 28/7/2021: Tuyển sinh trực tiếp tại trường

 

Đến nay, công tác tuyển sinh trực tuyến đã hoàn thành ở cấp Tiểu học và đang thực hiện ở cấp học mầm non đối với trẻ vào lớp 5. Ở cấp Tiểu học, một số trường đã đạt tỉ lệ đăng kí trực tuyến cao như: Dịch Vọng A đạt104,31%, Quan Hoa đạt97,96%, Nghĩa Tân đạt93,14%... Trong quá trình tuyển sinh, hệ thống chạy ổn định, thông suốt, không có hiện tượng nghẽn mạng, PHHS đềuđược các nhà trường hỗ trợ, hướng dẫn tận tình và gặp nhiều thuận lợi.

Ban tuyển sinh trường Tiểu học Dịch Vọng A hỗ trợ phụ huynh hoàn thiện thủ tục

Cán bộ tuyển sinh trường mầm non Quan Hoa hướng dẫn, hỗ trợ PHHS trong quá trình tuyển sinh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO