HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HĐND quận Cầu Giấy tổng kết hoạt động của HĐND các cấp quận năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021

Ngày đăng 06/01/2021 | 04:49 PM  | View count: 62
Sáng 06/01/2021, HĐND quận Cầu Giấy tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của HĐND các cấp quận năm 2020 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2021.

Tổ đại biểu HĐND thành phố Hà Nội tiếp xúc với cử tri quận Cầu Giấy sau kỳ họp thứ 18

Ngày đăng 24/12/2020 | 11:43 AM  | View count: 147
Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 18, HĐND thành phố Hà Nội, sáng ngày 24/12/2020, Tổ đại biểu HĐND Thành phố...

Nghị quyết về việc phê chuẩn hỗ trợ vốn ủy thác cho vay giải quyết việc làm trên địa bàn quận Cầu Giấy

Ngày đăng 21/12/2020 | 11:53 AM  | View count: 55
Xem nội dung tại đây HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN

Nghị quyết phê chuẩn điều chỉnh tổng quyết toán Ngân sách quận Cầu Giấy năm 2019

Ngày đăng 21/12/2020 | 10:39 AM  | View count: 19
Xem nội dung tại đây HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày đăng 21/12/2020 | 09:38 AM  | View count: 22
Xem nội dung tại đây HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày đăng 18/12/2020 | 04:37 PM  | View count: 19
Xem nội dung tại đây HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN

Bế mạc kỳ họp thứ 17, HĐND quận khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày đăng 18/12/2020 | 02:56 PM  | View count: 115
Sáng ngày 18/12/2020, kỳ họp thứ 17, HĐND quận Cầu Giấy khóa V đã kết thúc tốt đẹp. Phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 17, đồng chí Nguyễn...

Nghị quyết về việc phê chuẩn kết quả giám sát công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn quận Cầu Giấy

Ngày đăng 18/12/2020 | 02:33 PM  | View count: 14
Xem nội dung tại đây HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN

Phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Quận ủy tại kỳ họp thứ 17 HĐND quận khóa V

Ngày đăng 17/12/2020 | 06:30 PM  | View count: 117
Sáng ngày 17/12/2020, phát biểu tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 17, HĐND quận khóa V, Đại biểu Quốc hội, Thành ủy viên, Bí thư...