HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HĐND quận Cầu Giấy tổ chức kỳ họp thứ 9 nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ngày đăng 18/12/2018 | 10:46  | View count: 1447

Trong 02 ngày 17 và 18/12/2018, HĐND quận Cầu Giấy tổ chức kỳ họp thứ 9 nhiệm kỳ 2016 – 2021 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và quyết định các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2019.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019; nghe báo cáo kết quả hoạt động của HĐND quận năm 2018 và trọng tâm công tác năm 2019; lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND quận bầu và thông qua 03 Nghị quyết thường kỳ, 15 Nghị quyết chuyên đề.

Trong năm 2018, UBND quận Cầu Giấy tập trung thực hiện 14 chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội (Thành phố giao 11 chỉ tiêu, HĐND quận giao thêm 3 chỉ tiêu); đã đạt và vượt Kế hoạch 13/14 chỉ tiêu. Kinh tế quận tiếp tục có bước tăng trưởng cao, giá trị sản xuất ngành dịch vụ ước đạt 90.125 tỷ đồng (tăng 14,42% so với cùng kỳ năm trước); Tổng mức luân chuyển hàng hóa và doanh thu tiêu dùng xã hội ước đạt 234.332,6 tỷ đồng (tăng 15,5% so với cùng kỳ năm trước); Giá trị sản xuất công nghiệp – xây dựng ước đạt 28.490,044 tỷ đồng (tăng 14% so với cùng kỳ năm trước); Tổng thu ngân sách trên địa bàn quận ước đạt 6.515 tỷ đồng (đạt 78% dự toán Thành phố giao), chi ngân sách ước thực hiện 2.127,193 tỷ đồng (đạt 74% dự toán HĐND quận giao, 125% so với dự toán Thành phố giao).

Công tác giáo dục năm học 2017 – 2018 đã đạt 13/13 chỉ tiêu được đề ra theo Kế hoạch từ đầu năm học, trong đó, 11 chỉ tiêu xuất sắc và 02 chỉ tiêu tốt; chất lượng giáo dục của quận tiếp tục được giữ vững và nâng cao với nhiều giải cao tại các cuộc thi học sinh giỏi và giáo viên dạy giỏi các cấp.

Các chương trình quốc gia về y tế, dân số - KHH gia đình tiếp tục được duy trì và đạt nhiều kết quả: Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được duy trì, khám chữa bệnh cho 34.233 lượt người, trong đó khám BHYT là 22.077 lượt người, 8/8 phường giữ vững tiêu chí quốc gia về y tế, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 87,4%; Xây dựng phố Duy Tân là tuyến phố có kiểm soát về ATTP.

Công tác an sinh xã hội được quan tâm chỉ đạo: Các chính sách xã hội luôn được đảm bảo kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng; tổ chức thực hiện chi trả chế độ cho đối tượng chính sách xã hội cho 23.244 lượt người có công với số tiền 32,54 tỷ đồng và 14,460 lượt đối tượng bảo trợ xã hội với số tiền 7,56 tỷ đồng. 100% đối tượng chính sách, người có công, đối tượng xã hội được quan tâm hỗ trợ, chăm sóc dưới mọi hình thức, đặc biệt vào các dịp lễ tết. Quận đã triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ giải quyết việc làm cho 5.985/5.700 lao động (đạt 105% Kế hoạch); hỗ trợ, giúp đỡ 38/54 hộ cận nghèo ra khỏi cận nghèo.

Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được triển khai sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân trong toàn quận. Quận phối hợp đăng cai tổ chức thành công 02 môn cầu lông và đấu kiếm, góp phần vào thành công Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở cơ sở đạt nhiều kết quả, đặc biệt trong việc thực hiện “Quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội” và “Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

Công tác đầu tư xây dựng cơ bản được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các công trình phục vụ phát triển kinh tế, xã hội và phục vụ dân sinh. Công tác giải phóng mặt bằng được chỉ đạo toàn diện, quyết liệt. Toàn quận có 72 dự án giải phóng mặt bằng với tổng diện tích đất thu hồi 51,3 ha, liên quan đến 2.173 tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, đã hoàn thành giải phóng mặt bằng 13 dự án.

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận tiếp tục được giữ vững và ổn định. Các phong trào thi đua được triển khai rộng khắp, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn quận, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của quận Cầu Giấy trong năm 2018.

Đồng chí Bùi Tuấn Anh - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận phát biểu tại kỳ họp

Tại kỳ họp thứ 9, HĐND quận đã dành nhiều thời gian để các đại biểu thảo luận, các hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn. Các đại biểu đã đi sâu vào những vấn đề còn vướng mắc trong công tác quản lý để bàn và đề ra các giải pháp tập trung thực hiện trong năm 2019 như: việc khai thác triệt để các nguồn thu nhằm đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2019, công tác nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, việc tiếp tục ưu tiên lắp đặt thiết bị luyện tập thể thao tại các nhà họp tổ dân phố, nhà sinh hoạt cộng đồng, công tác đầu tư xây dựng trường THCS tại phường Quan Hoa, các giải pháp đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo của nhân dân, việc triển khai xây dựng nhà họp Tổ dân phố số 8, nhà Bia tưởng niệm (giai đoạn 2) phường Quan Hoa…

Sau 02 ngày làm việc nghiêm túc, HĐND quận đã ban hành 18 nghị quyết về các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 của quận, trong đó có các chỉ tiêu chính về phát triển kinh tế - xã hội như: Tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành dịch vụ đạt 14%, ngành công nghiệp và xây dựng đạt 10%; giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng so với năm trước là 0,1%;  duy trì 100% phường đạt chuẩn quốc gia về y tế, tỷ lệ rác thải thu gom và vận chuyển trong ngày là 98%, số lao động được hỗ trợ việc làm khoảng 5.000 người…

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN