HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HĐND quận Cầu Giấy tổ chức kỳ họp thứ mười kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch HĐND quận nhiệm kỳ 2016 – 2021
Ngày đăng 12/04/2019 | 13:48  | View count: 2945

Ngày 12/4/2019, HĐND quận Cầu Giấy khóa V, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tổ chức kỳ họp thứ mười (kỳ họp bất thường) để kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch HĐND quận nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND quận đã bỏ phiếu miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND quận đối với ông Trần Độ (do nghỉ chế độ hưu trí từ ngày 01/3/2019),  đồng thời bầu bổ sung ông Lương Mậu Hùng – Quận ủy viên, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin quận vào chức danh Phó Chủ tịch HĐND quận.

Với 33/33 phiếu tán thành (đạt 100% số đại biểu dự họp) ông Lương Mậu Hùng đã trúng cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND quận nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Đồng chí Trần Thị Phương Hoa – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy; Đồng chí Phương Kiến Quốc – Phó Bí thư thường trực Quận ủy,

Chủ tịch HĐND quận; Đồng chí Bùi Tuấn Anh – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận chúc mừng các đồng chí

nguyên Phó Chủ tịch HĐND và tân Phó Chủ tịch HĐND quận nhiệm kỳ 2016 - 2021

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lương Mậu Hùng chia sẻ đây là vinh dự và cũng là trách nhiệm lớn lao của bản thân ông với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Cầu Giấy, đồng thời cũng là động lực để ông tiếp tục phấn đấu, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ông mong muốn nhận được sự lãnh đạo, hỗ trợ thường xuyên của các đồng chí trong Thường trực Quận ủy, sự phối hợp chặt chẽ của lãnh đạo HĐND, UBND và của các vị đại biểu HĐND quận để giúp ông hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở cương vị mới, xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân giao cho.

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN