HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HĐND quận Cầu Giấy tổ chức Kỳ họp thứ 11, khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ngày đăng 05/07/2019 | 16:07  | View count: 421

Trong 02 ngày 04 và 05/7/2019, HĐND quận Cầu Giấy tổ chức Kỳ họp thứ 11, HĐND quận khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tham dự kỳ họp, có đồng chí Trần Thị Phương Hoa, Đại biểu Quốc hội, Thành ủy viên, Bí thư quận ủy quận Cầu Giấy; đồng chí Phương Kiến Quốc, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; đồng chí Bùi Tuấn Anh, Phó Bí thư quận ủy, Chủ tịch UBND quận; đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVTV, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Cầu Giấy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận, lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đơn vị và các đồng chí Bí thư, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các phường trên địa bàn quận.

Đồng chí Phương Kiến Quốc - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận khai mạc kỳ họp thứ 11,

HĐND quận khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Kỳ họp này, đại biểu HĐND quận đã nghe các báo cáo của UBND quận về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo tổng quyết toán thu - chi ngân sách quận Cầu Giấy năm 2018; Tờ trình phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020; Tờ trình điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016 - 2020, Kế hoạch đầu tư công năm 2019 và các tờ trình, dự thảo nghị quyết HĐND do UBND trình HĐND quận tại kỳ họp thứ 11.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Trần Thị Phương Hoa nhấn mạnh: Năm 2019 là năm thứ hai tiếp tục thực hiện chủ đề “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, là năm có ý nghĩa quan trọng đối với việc hoàn thành mục tiêu và chỉ tiêu của nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020. Bên cạnh những thuận lợi, quận vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song với việc bám sát đúng định hướng, chủ trương của Đảng, sự lãnh đạo và chỉ đạo của Quận ủy, HĐND quận, UBND quận đã triển khai những giải pháp đổi mới, sáng tạo, chủ động, quyết liệt trong công tác điều hành; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy; cùng với sự đồng thuận, nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, chính quyền các cấp và nhân dân trong quận, tình hình kinh tế - xã hội Quận đã đạt được những kết quả khá toàn diện trong thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch đề ra. Thu ngân sách trên địa bàn quận ước đạt 3.843,3/8.638 tỷ đồng, đạt 44% dự toán Thành phố giao; chi ngân sách ước thực hiện 536,27/1.644,860 tỷ đồng, đạt 33% dự toán thành phố giao, đảm bảo đáp ứng nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội. Chất lượng giáo dục tiếp tục giữ vững được thành tích cao; là năm thứ 11 liên tiếp dẫn đầu Thành phố về kết quả thi vào lớp 10 THPT; hệ thống giáo dục và đào tạo trên địa bàn quận tiếp tục được quan tâm đầu tư, cơ sở vật chất được trang bị theo hướng chuẩn hóa, đồng bộ, hiện đại. Công tác tổ chức lễ hội và quản lý di tích được thực hiện đúng quy định; các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, TDTT được duy trì hoạt động. An sinh xã hội tiếp tục được quan tâm, thực hiện tốt chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội; thực hiện các giải pháp giảm hộ cận nghèo. Công tác cứu trợ xã hội và chăm sóc sức khỏe nhân dân, công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tiếp tục được quan tâm chỉ đạo; chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh. Quản lý trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông tiếp tục được đẩy mạnh và có chuyển biến tích cực; Vệ sinh môi trường được duy trì; công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư dần được đẩy mạnh.

Đồng chí Trần Thị Phương Hoa - Đại biểu Quốc hội, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Cầu Giấy phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp

Trên cơ sở các báo cáo, tờ trình trình tại kỳ họp, HĐND quận đã tập trung thảo luận, chất vấn các cơ quan, ban, ngành trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ và giải quyết các kiến nghị của cử tri. Phiên chất vấn, trả lời chất vấn đã thể hiện sự nghiêm túc, công khai, dân chủ, thẳng thắn, tâm huyết, trách nhiệm, đúng quy định của pháp luật. Qua các ý kiến phát biểu với 26 nội dung thảo luận tại tổ, 10 lượt ý kiến chất vấn, phân tích, trao đổi tại kỳ họp tập trung vào các vấn đề nóng mà cử tri quan tâm. Sau các báo cáo, ý kiến giải trình của đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đơn vị và UBND các phường, đồng chí Chủ tịch UBND quận đã báo cáo thêm một số nội dung mà đại biểu HĐND quận và cử tri quan tâm, qua đó làm rõ thêm nhiều vấn đề quan trọng, có tính bức xúc, phản ảnh đúng tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, đóng góp thiết thực trong chỉ đạo, điều hành của UBND quận.

Đồng chí Bùi Tuấn Anh - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy báo cáo làm rõ một số nội dung

mà đại biểu HĐND quận và cử tri quan tâm

Sau 02 ngày làm việc tích cực, HĐND quận Cầu Giấy đã thông qua 13 nghị quyết, trong đó có 9 nghị quyết chuyên đề; kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND đối với các đồng chí Trưởng Công an và Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin quận với số phiếu đạt tỷ lệ cao.

Bế mạc kỳ họp, đồng chí Phương Kiến Quốc – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận khẳng định, với tinh thần đổi mới, sáng tạo, hoạt động của HĐND quận Cầu Giấy trong 06 tháng cuối năm tiếp tục được nâng cao, bám sát nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tế của quận, cùng UBND quận tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

HĐND QUẬN CẦU GIẤY