HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Thường trực HĐND quận Cầu Giấy làm việc với Thường trực HĐND các phường
Ngày đăng 19/02/2020 | 15:18  | View count: 307

Trong các ngày 18 và 19/02/2020, Thường trực HĐND quận đã tổ chức các buổi làm việc với Thường trực HĐND các phường: Mai Dịch, Trung Hòa, Nghĩa Đô để đánh giá kết quả hoạt động năm 2019 và tình hình triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020. Đồng chí Phương Kiến Quốc - Phó Bí thư thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận chủ trì các buổi làm việc.

Tại các buổi làm việc, Thường trực HĐND quận đã nghe Thường trực HĐND phường báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và tình hình triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020; việc thực hiện chương trình phối hợp công tác giữa  HĐND - UBND - UB MTTQ phường, những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và kiến nghị đề xuất.

Năm qua, hoạt động HĐND các phường đã đi vào nề nếp, ổn định, bám sát vào Nghị quyết HĐND quận, nghị quyết của Đảng ủy và tình hình thực tế của phường, thực hiện đúng quy định của pháp luật, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo ổn định an ninh chính trị, trật tự xã hội tại địa phương. Thực hiện chủ đề công tác năm “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, ngay từ đầu năm 2019, với quyết tâm đổi mới, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, Thường trực HĐND các phường đã phối hợp chặt chẽ với UBND, Ủy ban MTTQ cùng cấp xây dựng và triển khai các Chương trình công tác đảm bảo “rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả”; tham gia tích cực vào các hoạt động chung của Quận.

Phiên giải trình của Thường trực HĐND phường Quan Hoa năm 2019

Công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ các họp HĐND được đổi mới, hiệu quả, dân chủ; Thường trực HĐND các phường chủ động từ rất sớm và phối hợp chặt chẽ với UBND, UBMTTQ cùng cấp trong công tác chuẩn bị, thống nhất nội dung kỳ họp; các nghị quyết đều được thông qua với tỷ lệ đồng thuận cao; khi ban hành sát với thực tiễn của địa phương, phát huy hiệu quả và được nhân dân đồng tình và ủng hộ. Hoạt động giám sát, khảo sát được tăng cường, tập trung vào  những vấn đề dân sinh bức xúc, được đông đảm cử tri quan tâm như:  công tác trật tự đô thị, công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, công tác vệ sinh môi trường, PCCC, cải cách hành chính, đảm bảo ANTT...  Công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân được thực hiện nghiêm túc, đúng theo quy chế tiếp công dân và quy định của pháp luật. 100% kiến nghị (không có đơn tố cáo) của cử tri được tổng hợp, phân loại, xử lý, chuyển đến các cơ quan chức năng giải quyết theo thẩm quyền và trả lời theo quy định của pháp luật. Hình thức hoạt động của Thường trực HĐND, đại biểu HĐND các phường được chú trọng cải tiến, đổi mới như: xây dựng tủ sách pháp luật  (phường Mai Dịch) , thực hiện tiếp và giải quyết kiến nghị của cử tri ngay tại các đơn vị ứng cử  (phường Nghĩa Đô )...

Kết thúc các buổi làm việc, đồng chí Phó bí thư thường trực quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Phương Kiến Quốc ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt động năm 2019 của HĐND, Thường trực, các Ban HĐND, đại biểu HĐND các phường. Bên cạnh đó, đồng chí đề nghị Thường trực HĐND các phường tiếp tục đổi mới và nâng cao nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND; Tăng cường công tác phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ và các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết của HĐND, các chương trình công tác, nhiệm vụ trọng tâm của Quận; phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng trong năm 2020; Làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp HĐND; Tổ chức triển khai hiệu quả chương trình giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban và đại biểu HĐND, chú trọng trong việc lựa chọn giám sát chuyên đề, tăng cường hoạt động tái giám sát. Bên cạnh đó, tổ chức tốt các phiên giải trình giữa 2 kỳ họp của Thường trực HĐND đúng quy định của luật, đảm bảo chất lượng, sát tình hình thực tế tại địa phương, đồng thời chủ động khai thác các kênh thông tin, trao đổi, giám sát, khảo sát giữa đại biểu HĐND với cử tri và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

HĐND QUẬN CẦU GIẤY