HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức danh Chủ tịch HĐND Quận nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ngày đăng 23/04/2020 | 17:26  | View count: 252

Thường trực HĐND thành phố Hà Nội vừa ban hành các quyết định phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND và kết quả bầu cử bổ sung chức danh HĐND quận Cầu Giấy khóa V, nhiệm kỳ 2016 – 2021, cụ thể:

- Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND quận, khoá V, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Phương Kiến Quốc, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy do nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định.

- Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch HĐND quận, khoá V, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Văn Chiến, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy.

Toàn văn các quyết định mời xem tại file đính kèm

HĐND QUẬN CẦU GIẤY