HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Thường trực HĐND quận triển khai kế hoạch tổ chức Hội nghị giao ban chuyên đề năm 2020
Ngày đăng 27/04/2020 | 17:46  | View count: 228

Thường trực HĐND quận vừa ban hành Văn bản số số 22/HĐND ngày 27/4/2020 về việc tổ chức Hội nghị giao ban chuyên đề giữa Thường trực HĐND, các Ban HĐND quận với Thường trực HĐND, các Ban HĐND phường.

Theo đó,  Thường trực HĐND sẽ tổ chức tọa đàm chuyên đề: “Kinh nghiệm, kỹ năng trong hoạt động giám sát chuyên đề và thẩm tra báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp HĐND của các Ban HĐND” vào trung tuần tháng 5/2020.

Tại Hội nghị, Thường trực HĐND quận sẽ báo cáo kết quả thực hiện của HĐND các cấp quận; Tọa đàm, chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng trong việc lựa chọn nội dung giám sát chuyên đề; phương thức, cách thức tổ chức giám sát; quy trình thực hiện giám sát; công tác phối hợp; báo cáo kết quả giám sát; Kinh nghiệm thực tiễn và các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thẩm tra báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp HĐND của các Ban HĐND.

Nội dung Văn bản số 22/HĐND ngày 27/4/2020 của HĐND quận mời xem tại đây

HĐND QUẬN CẦU GIẤY