HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Lịch tiếp xúc cử tri của Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội trước kỳ họp thứ Chín, Quốc hội khóa XIV
Ngày đăng 29/04/2020 | 19:07  | View count: 337

Thực hiện Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Công văn số 750/ĐĐBQH-VP ngày 28/4/2020 của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội về việc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Chín, Quốc hội khoá XIV, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy phối hợp với Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Thanh Xuân tổ chức Hội nghị để các vị đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tiếp xúc với cử tri đơn vị bầu cử số 03 trước kỳ họp thứ Chín, Quốc hội khoá XIV vào hồi 8h00 ngày 08/5/2020 tại Hội trường trụ sở HĐND - UBND quận Cầu Giấy (Số 36 đường Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội).

Tại buổi tiếp xúc, Đại biểu Quốc hội sẽ báo cáo với cử tri dự kiến nội dung kỳ họp thứ Chín Quốc hội khóa XIV; thông báo với cử tri những ý kiến trả lời của các cấp, các ngành Trung ương và thành phố Hà Nội tại buổi tiếp xúc cử tri lần trước và lắng nghe, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Cuộc tiếp xúc giữa Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội với cử tri đơn vị bầu cử số 03 trước kỳ họp thứ Chín, Quốc hội khoá XIV diễn ra trong bối cảnh quận Cầu Giấy tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19. Vì vậy, công tác tổ chức sẽ được thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch, đặc biệt là công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân đối với các đại biểu dự họp.

Toàn văn Công văn của Thường trực HĐND quận Cầu Giấy vui lòng xem chi tiết tại đây

HĐND QUẬN CẦU GIẤY