HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HĐND quận Cầu Giấy tổ chức kỳ họp không thường kỳ - kỳ họp thứ 15
Ngày đăng 18/05/2020 | 17:24  | View count: 420

Thường trực vừa triệu tập kỳ họp thứ 15 (kỳ họp không thường kỳ) của HĐND quận khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tại kỳ họp này, HĐND quận sẽ dành thời gian xem xét, quyết nghị đối với các tờ trình, báo cáo của UBND quận về: Điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách quận Cầu Giấy năm 2020;  Phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án; Cho ý kiến về danh mục đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2026 và các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND quận.

Kỳ họp thứ 15 HĐND quận Cầu Giấy sẽ được tổ chức vào ngày 28/5/2020 tại Trụ sở HĐND - UBND quận (số 36 đường Cầu Giấy, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội).

Xem nội dung Thông báo tại đây

HĐND QUẬN CẦU GIẤY