HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Hội đồng nhân dân quận Cầu Giấy khóa V tổ chức kỳ họp thứ 15 – Kỳ họp không thường kỳ
Ngày đăng 28/05/2020 | 18:36  | View count: 503

Chiều ngày 28/5/2020, Kỳ họp thứ 15 - Kỳ họp không thường kỳ, Hội đồng nhân dân quận Cầu Giấy khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã khai mạc. Đây là kỳ họp bất thường để HĐND quận xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND quận, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng và kỳ vọng của cử tri.

Khai mạc kỳ họp, đồng chí Phó Bí thư thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Nguyễn Văn Chiến cho biết: Thực hiện Nghị quyết 629/2019/UBTVQH14 ngày 30/01/2019 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về hướng dẫn một số hoạt động của HĐND, đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐND có tính cấp bách, cần quyết định ngay, phát sinh trong thời gian giữa 02 kỳ họp thường lệ thì HĐND triệu tập kỳ họp bất thường của HĐND để xem xét, quyết định. Kỳ họp thứ 15 của Hội đồng nhân dân quận Cầu Giấy tổ chức vào thời điểm này nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu chỉ đạo, điều hành của UBND quận về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đồng chí Nguyễn Văn Chiến - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận phát biểu khai mạc kỳ họp

Bước vào năm 2020, dịch bệnh COVID-19 bùng phát và nhanh chóng trở thành đại dịch, tác động tiêu cực đến mọi hoạt động kinh tế - xã hội của toàn cầu và của Việt Nam. Dịch bệnh đã làm hoạt động sản xuất, kinh doanh bị đình trệ, giao thương, đầu tư bị gián đoạn; các hoạt động xã hội và đời sống của Nhân dân bị ảnh hưởng. Chính phủ, các cấp, các ngành vẫn đang tiếp tục nỗ lực phòng chống dịch Covid 19, vừa tập trung khôi phục, phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Với tinh thần và quyết tâm đó, Quận Cầu Giấy cũng đang tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020 mà nghị quyết đã đề ra. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ cũng đã phát sinh một số vấn đề quan trọng cần được HĐND quận thông qua để kịp thời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của quận. Trên cơ sở đề nghị của UBND quận và báo cáo xin ý kiến thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy thống nhất tại kỳ họp này, HĐND quận tập trung xem xét các nội dung: Điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách quận năm 2020; Phê chuẩn giảm chi thường xuyên 9 tháng cuối năm 2020 của quận Cầu Giấy; Nghe báo cáo về việc sử dụng dự phòng ngân sách quận năm 2020; Điểu chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án (các trường học đề nghị nâng tầng vượt tiêu chuẩn); Phê chuẩn chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025; Cho ý kiến về dự kiến danh mục kế hoạch đầu tư công 5 năm giai đoạn 2021-2025.

Mặc dù là kỳ họp không thường kỳ, song khối lượng công việc nhiều và hết sức quan trọng. Vì vậy, các vị đại biểu HĐND quận đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận để đóng góp và quyết định vào từng nội dung của kỳ họp, đáp ứng kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh từ thực tiễn, thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Qua đó, HĐND đã thông qua 04 nghị quyết chuyên đề gồm:

1. Điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách quận năm 2020 với số tiền hỗ trợ, bổ sung cho các đơn vị để thực hiện các nhiệm vụ phát sinh trong năm là 5.206,385 triệu đồng và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn cho các dự án từ nguồn kết dư ngân sách quận năm 2020 là 40.355 triệu đồng được phân bổ cho 68 danh mục dự án.

2. Phê chuẩn giảm chi thường xuyên 9 tháng cuối năm 2020 của quận với tổng số tiền giảm chi là 53.802 triệu đồng.

3. Phê chuẩn chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 của quận bao gồm 15 dự án với tổng mức đầu tư là 190.528 triệu đồng, trong đó: lĩnh vực hạ tầng giao thông đô thị 12 dự án, lĩnh vực giáo dục và đào tạo 01 dự án, lĩnh vực quản lý nhà nước 01 dự án, lĩnh vực di tích lịch sử 01 dự án.

4. Phê chuẩn điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án (04 trường học đề nghị nâng tầng vượt tiêu chuẩn) và cho ý kiến về dự kiến danh mục kế hoạch đầu tư công 5 năm giai đoạn 2021-2025 của quận.

Đây là những vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND quận. Việc HĐND quận quyết nghị sớm các nội dung liên quan đến việc đầu tư vốn ngân sách, thực hiện các dự án đầu tư công là căn cứ, cơ sở pháp lý quan trọng để quận sử dụng các nguồn lực đầu tư đảm bảo hiệu quả, thiết thực, góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình đáp ứng nhu cầu dân sinh và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của quận.

Đồng chí Bùi Tuấn Anh - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Chủ tịch HĐND quận đề nghị UBND quận, các phòng, ngành, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐND để đảm bảo các nghị quyết đạt hiệu quả thiết thực. Đồng chí cũng đề nghị các Thường trực HĐND, các Ban, các tổ đại biểu và các vị đại biểu HĐND quận giám sát việc thực hiện các Nghị quyết này./.

HĐND QUẬN CẦU GIẤY