HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Thường trực HĐND quận khảo sát công quản lý và hoạt động của nhóm lớp mầm non độc lập tư thục trên địa bàn phường Yên Hòa
Ngày đăng 09/06/2020 | 18:41  | View count: 491

Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-HĐND ngày 06/3/2020 của Thường trực HĐND quận, ngày 09/6/2020, đồng chí Chu Thị Tuyết Anh - Phó chủ tịch HĐND quận đã chủ trì Đoàn khảo sát của Thường trực HĐND quận làm việc và kiểm tra công tác quản lý và hoạt động của nhóm lớp mầm non độc lập tư thục trên địa bàn phường Yên Hòa, khảo sát  trực tiếp tại nhóm lớp lá Phong Xanh và nhóm lớp Tuổi Thần Tiên.

Theo báo cáo của UBND phường Yên Hòa, phường đã ban hành quyết định thành lập 23 nhóm lớp mầm non với khoảng 1.069 trẻ, hiện tại trên địa bàn phường không có nhóm lớp hoạt động không phép. Từ đầu năm đến nay, phường đã ban hành 05 văn bản về công tác quản lý đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập trên địa bàn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về an toàn vệ sinh phẩm, an toàn trường học, phòng chống tai nạn thương tích, PCCN...; tổ chức kiểm tra 2lần/năm đối với 100% nhóm lớp trên địa bàn; phối hợp với Phòng Giáo dục - Đào tạo quận, trường Mầm non Yên Hòa trong việc kiểm tra, hướng dẫn công tác chuyên môn và chăm sóc nuôi dưỡng trẻ.

Thường trực HĐND quận khảo sát thực tế tại nhóm lớp Lá Phong Xanh

Thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, các cơ sở nhóm lớp trên điạ bàn phường nghiêm túc thực các biện pháp phòng chống dịch như: thực hiện phun khử khuẩn, vệ sinh môi trường, tạm ngừng hoạt động từ tháng 01 đến hết tháng 4/2020, trang bị nước rửa tay khô, khẩu trang, đo thân nhiệt trẻ khi trẻ đến lớp...

Khảo sát công quản lý và hoạt động của nhóm lớp Vườn Hoàng Gia

UBND phường đã phối hợp với Phòng Giáo dục - Đào tạo thực hiện thí điểm mô hình nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục kiểu mẫu do Thành phố lựa chọn đối với nhóm lớp Lá Phong Xanh (số 33, đường Mạc Thái Tổ) và mô hình điểm về công tác chăm sóc, nuôi dưỡng đối với nhóm lớp Vường Hoàng Gia 2 (Số 37H1, Khu đô thị Yên Hòa).

Khảo sát công quản lý và hoạt động của nhóm lớp Tuổi Thần Tiên

Khảo sát công quản lý và hoạt động của nhóm lớp Học viện Khai Nguyên

Tại buổi làm việc, UBND phường Yên Hòa cũng đề nghị UBND quận, Phòng Giáo dục - Đào tạo quận kiến nghị UBND Thành phố bổ sung thủ tục hành chính đối với việc đổi tên chủ nhóm lớp, đổi tên nhóm lớp; bổ sung điều kiện về công tác đảm bảo PCCC vào nội dung thủ tục hành chính với các điều kiện thi xin thành lập nhóm lớp mầm non.

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND quận Chu Thị Tuyết Anh ghi nhận: phường Yên Hòa đã nghiêm túc quán triệt, triển khai công tác phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Trung ương, thành phố, quận đến các cơ sở giáo dục trên địa bàn; kịp thời ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, kiểm tra các nhóm lớp mầm non độc lập tư thục; làm tốt công tác tuyên truyền. Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền phường Yên Hòa tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động của các nhóm lớp mầm non ngoài công lập trên địa bàn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông báo công khai các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập đã được cấp phép hoạt động và các cơ sở chưa được cấp phép hoạt động để phụ huynh lựa chọn, đảm bảo điều kiện chăm sóc giáo dục cho con em mình./.

HĐND QUẬN CẦU GIẤY