HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 16 HĐND Quận khóa V nhiệm kỳ 2016-2021
Ngày đăng 02/07/2020 | 15:56  | View count: 368

Kỳ họp thứ 16 HĐND quận diễn ra trong thời điểm Quận đang tập trung chỉ đạo thực hiện “mục tiêu kép”: vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng chống dịch bệnh và hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020. Bên cạnh đó, các cấp, các ngành đang nỗ lực phấn đấu, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu lần thứ VI Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2020-2025. HĐND quận đã tổ chức 02 kỳ họp không thường kỳ để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND quận, nhằm kịp thời bổ sung công tác lãnh đạo, chỉ đạo của HĐND quận và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng và kỳ vọng của cử tri trên địa bàn. Do vậy việc điều chỉnh thời gian tại kỳ họp này là phù hợp với yêu cầu và nhiệm vụ thực tiễn của quận.

Kỳ họp thứ 16 HĐND quận khóa V nhiệm kỳ 2016 - 2021

Chính vì lẽ đó, nhằm vừa đảm bảo thời gian kỳ họp, vừa đảm bảo chất lượng của phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Thường trực HĐND quận đã thống nhất kết hợp giữa hình thức chất vấn, trả lời chất vấn trực tiếp tại kỳ họp với hình thức chất vấn, trả lời chất vấn bằng văn bản, tăng thời gian thảo luận tại các Tổ đại biểu.

Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn trực tiếp đã có 03 đại biểu không chuyên trách tham gia chất vấn và tái chất vấn, với 19 nội dung thảo luận tại 04 Tổ, 03 nội dung chất vấn và 02 lượt tái chất vấn. 

Đồng chí trưởng phòng Lao động, Thương binh và xã hội báo cáo giải trình tại kỳ họp

Bên cạnh báo cáo giải trình của đồng chí trưởng phòng Lao động, Thương binh và xã hội, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và chủ tịch UBND phường Dịch Vọng, đồng chí Chủ tịch UBND quận đã báo cáo thêm một số nội dung chất vấn mà trước đó đại diện lãnh đạo các đơn vị chưa báo cáo hết nhằm làm rõ hơn những kết quả đạt được, những đổi nới trong chỉ đạo, điều hành của UBND quận trong 6 tháng đầu năm 2020, nhấn mạnh các yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhằm hoàn thành  thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020. 

Đồng chí Bùi Tuấn Anh - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận báo cáo một số nội dung chất vấn tại Kỳ họp

Phiên chất vấn, trả lời chất vấn đã thể hiện sự nghiêm túc, công khai, dân chủ, thẳng thắn, tâm huyết, trách nhiệm, đúng quy định của pháp luật. Đại biểu hỏi ngắn gọn, đúng trọng tâm, người trả lời chất vấn rõ ràng, đi thẳng vào nội dung câu hỏi, rõ địa chỉ và lộ trình giải quyết.

HĐND QUẬN CẦU GIẤY