HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Tổ đại biểu HĐND quận tại phường Dịch Vọng giám sát công tác quản lý, sử dụng tài sản công đối với nhà họp tổ dân phố, nhà sinh hoạt cộng đồng và nhà văn hóa trên địa bàn phường
Ngày đăng 26/10/2020 | 17:20  | View count: 29

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-TĐBHĐND ngày 25/9/2020 của Tổ đại biểu HĐND quận tại phường Dịch Vọng, ngày 26/10/2020, đồng chí Lương Mậu Hùng - Phó Chủ tịch thường trực HĐND quận, Tổ trưởng tổ đại biểu, trưởng Đoàn giám sát đã làm việc và kiểm tra thực tế công tác quản lý, sử dụng tài sản công đối với nhà họp tổ dân phố, nhà sinh hoạt cộng đồng và nhà văn hóa trên địa bàn phường Dịch Vọng.

Cùng dự có các đồng chí thành viên của Đoàn giám sát và đại diện lãnh đạo các đơn vị: Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, Ban Pháp chế HĐND quận, Văn phòng HĐND - UBND, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Văn hóa - Thông tin quận.

Theo báo cáo, phường Phường Dịch Vọng có tổng diện tích tự nhiên là 132,25 ha và 28.915 nhân khẩu, được tổ chức thành 21 tổ dân phố với 21 chi bộ khu dân cư. Tính đến thời điểm giám sát, trên địa bàn phường có 01 nhà văn hóa phường, 08 nhà họp tổ dân phố có quy mô xây dựng từ 2 đến 3 tầng, 33 nhà sinh hoạt cộng đồng (SHCĐ) (trong đó 08 nhà SHCĐ tại các tòa nhà chung cư tái định cư, 25 nhà SHCĐ tại các tòa nhà chung cư thương mại), 01 tổ có 02 nhà họp dân phố (tổ 17), 01 tổ chưa có nhà họp dân phố (tổ 16).

Báo cáo với đoàn giám sát, đồng chí Nguyễn Việt Trung - Chủ tịch UBND phường Dịch Vọng cho biết công tác quản lý, sử dụng tài sản công đối với nhà họp tổ dân phố, nhà sinh hoạt cộng đồng và nhà văn hóa phường đã được tăng cường, chú trọng. UBND phường đã ban hành các Quyết định thành lập Ban chủ nhiệm, Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà văn hóa phường trong đó phân rõ trách nhiệm từng thành viên của Ban chủ nhiệm. Hàng năm, tổ chức đánh giá hiệu quả thực hiện quy chế quản lý sử dụng tài sản công thông qua việc kiểm kê đánh giá tài sản, trang thiết bị, công cụ, dụng cụ... Cơ bản các tổ dân phố đều sử dụng đúng mục đích, hiệu quả công năng của nhà họp, nhà sinh hoạt cộng đồng và các trang thiết bị được đầu tư. Việc ghi chép cập nhật biến động tài sản cũng như bảo quản, bảo trì thiết bị được các tổ chức thực hiện nghiêm túc. Công tác xã hội hóa mua sắm, sửa chữa trang thiết bị như tủ, bàn ghế, quạt, ti vi... được đẩy mạnh.

 Tại buổi làm việc, UBND phường Dịch Vọng cũng đề nghị HĐND, UBND quận chỉ đạo các phòng, ban, ngành chức năng của quận khảo sát, có kế hoạch đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp, mua sắm trang thiết bị cho các nhà họp tổ dân phố trên địa bàn phường; Hướng dẫn cụ thể, đồng bộ về nội quy, quy chế hoạt động và việc quản lý, sử dụng nhà văn hóa phường, nhà họp tổ dân phố, nhà sinh hoạt cộng đồng.

 

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực HĐND quận, Tổ trưởng tổ đại biểu, Trưởng đoàn giám sát Lương Mậu Hùng đã ghi nhận kết quả đạt được trong công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại các nhà họp tổ dân phố, nhà sinh hoạt cộng đồng, nhà văn hóa của phường; chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khó khăn và đề nghị UBND phường tiếp tục duy trì, tăng cường công tác quản lý và sử dụng tài sản công được trang bị theo đúng các quy định của pháp luật; thường xuyên kiểm tra hiện trạng sử dụng, thống kê số lượng, đánh giá mức độ sử dụng của tài sản, trên cơ sở đó có kế hoạch khai thác, duy tu, bảo dưỡng tài sản có hiệu quả, phục vụ công việc và các nhiệm vụ của địa phương. Đặc biệt không thực hiện hoạt động liên doanh, liên kết, cho thuê để xe... ảnh hưởng đến không gian, thời gian sinh hoạt chung của cộng đồng.

Sau khi làm việc với phường Dịch Vọng, Đoàn đã giám sát trực tiếp tại nhà họp tổ dân phố số 01, phòng họp cộng đồng tại tòa N03 khu tái định cư 5,3 ha tổ dân phố số 7, phòng họp sinh hoạt cộng đồng tòa nhà thương mại N10 tổ dân phố số 28.

HĐND QUẬN CẦU GIẤY