HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Tổng kết chương trình công tác phối hợp năm 2020, ký kết Chương trình công tác phối hợp năm 2021 giữa 3 cơ quan HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam quận
Ngày đăng 22/01/2021 | 11:13  | View count: 401

Được sự nhất trí của Thường trực Quận ủy, chiều ngày 21/01/2021, Thường trực 3 cơ quan HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp công tác năm 2020, ký kết Chương trình phối hợp công tác năm 2021.

Dự hội nghị có các đ/c Trần Thị Phương Hoa - Thành ủy viên, Bí thư quận ủy; đ/c Nguyễn Văn Chiến - Phó Bí thư thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; đ/c Bùi Tuấn Anh - Phó Bí thư quận ủy, Chủ tịch UBND quận; đ/c Nguyễn Thị Thanh - UVTV Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận cùng các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Quận uỷ, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, các đồng chí lãnh đạo và thành viên các ban HĐND quận, lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội thuộc quận; các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban MTTQ các phường.

Năm 2020 có ý nghĩa quan trọng quyết định việc hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ V và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2016 - 2020 của quận đề ra. Quận triển khai thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh đại dịch Covid-19 ảnh hưởng sâu rộng tới kinh tế - xã hội của đất nước. Hoạt động phối hợp của HĐND, UBND, UB. MTTQ Việt Nam quận tiếp tục được nâng cao theo hướng đổi mới, dân chủ, trách nhiệm và hiệu quả trong hoạt động, tăng cường chỉ đạo, điều hành, cộng đồng trách nhiệm, thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp công tác giữa 3 cơ quan, góp phần quan trọng đưa các Nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước, thành phố, của quận vào cuộc sống. Sự phối hợp chặt chẽ của 3 cơ quan trong quá trình hoạt động đã góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn quận năm 2020.  Trong năm, 3 cơ quan đã phối hợp tổ chức thành công 04 kỳ họp HĐND quận đảm bảo đúng quy định của pháp luật;tổ chức triển khai các hoạt động kiểm tra, giám sát, khảo sát; phối hợp tổ chức tốt hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; phối hợp xử lý, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh bức xúc qua tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và ý kiến, kiến nghị của cử tri đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. Bên cạnh đó 3 cơ quan còn phối hợp tham gia trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, các phong trào thi đua yêu nước…

Năm 2021, thành phố Hà Nội xác định chủ đề công tác:“Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, là năm diễn ra Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, là năm đầu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 5 năm (giai đoạn 2021 - 2025) và thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội. Để tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa 3 cơ quan, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, tại Hội nghị, Thường trực HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam Quận đã cùng ký vào kết chương trình phối hợp công tác năm 2021.

Thường trực HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam quận ký kết chương trình phối hợp công tác năm 2021

Nội dung phối hợp tập trung vào các vấn đề: phối hợp thực hiện các chương trình công tác, nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứVI, Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; thực hiện tốt chủ đề công tác năm; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức phối hợp, triển khai các giải pháp nhằm thực hiện tốt mục tiêu “kép” vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19; phối hợp thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; thực hiện tốt việc triển khai chính quyền đô thị; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tích cực xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động; tổ chức tốt các kỳ họp HĐND, tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát, đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri của HĐND quận…

Đồng chí Trần Thị Phương Hoa - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Thị Phương Hoa – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy quận đánh giá cao kết quả thực hiện chương trình phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND-UBND-UB MTTQ quận trong năm qua. Hoạt động phối hợp giữa các cơ quan đã đi vào thực chất, đóng góp hiệu quả vào việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của quận. Để làm tốt hơn nhiệm vụ công tác năm 2021, đồng chí Bí thư Quận ủy đề nghị 03 cơ quan khẩn trương khắc phục tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra trong báo cáo tổng kết, tăng cường đoàn kết, phối hợp trong tổ chức kỳ họp HĐND, tiếp xúc cử tri, giám sát, giải quyết kiến nghị cử tri.

Đồng chí Nguyễn Văn Chiến - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn văn Chiến - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận tiếp thu các ý kiến tham gia, chỉ đạo tại Hội nghị. Đồng chí tin tưởng rằng, những kết quả phối hợp hiệu quả trong các năm qua sẽ tiếp tục được duy trì, phát huy hiệu quả hơn nữa, đi vào các nội dung cụ thể để giải quyết các nhiệm vụ chung. Đồng chí cũng yêu cầu các bên liên quan tập trung vào nhóm nhiệm vụ phát triển kinh tế, góp phần nâng cao đời sống nhân dân và cải thiện môi trường sống, đảm bảo quốc phòng an ninh vững chắc, góp phần hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN